Bloki tematyczne szkoleń w ramach projektu Działania 6.2 PO KL: „Warszawa stolicą ambitnego biznesu”

Poniżej przedstawiamy bloki tematyczne szkoleń w ramach projektu Działanie 6.2 PO KL: Warszawa stolicą ambitnego biznesu”. Dlaczego własny biznes? Przedsiębiorczość na świecie na przełomie XX i XXI w. Zmiany w sferze technologii, przełomowe rozwiązania organizacyjne, zmiany preferencji konsumentów, skutki globalizacji i konkurencji międzynarodowej. Przedsiębiorczość w Polsce na tle międzynarodowym. Własny biznes jako opcja kariery zawodowej Read more about Bloki tematyczne szkoleń w ramach projektu Działania 6.2 PO KL: „Warszawa stolicą ambitnego biznesu”[…]

Dotacja Unijna na otworzenie własnej firmy w Warszawie. FAQ uczestnictwa w projekcie POKL 6.2 w Warszawie – „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”.

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Warszawie w ramach projektu „Warszawa stolicą ambitnego biznesu”. Źródło: http://www.stolicabiznesu.warszawa.pl/ Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą przygotowania formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie i biznesplanu w celu otrzymania dotacji na założenie Read more about Dotacja Unijna na otworzenie własnej firmy w Warszawie. FAQ uczestnictwa w projekcie POKL 6.2 w Warszawie – „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”.[…]

Konkursu w ramach Działania 6.2 w Krakowie – rozpoczęty.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza KONKURS NR POKL/6.2/II/09 na projekty realizowane w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem Działania 6.2 jest promocja oraz Read more about Konkursu w ramach Działania 6.2 w Krakowie – rozpoczęty.[…]

Nowelizacja opisu Priorytetu VI Programu Kapitał Ludzki

Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zawiadamia, iż 1 czerwca 2009 r. weszła w życie nowelizacja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Kapitał Ludzki.

Dokonano zmian w większości priorytetów. Osoby, które zastanawiają się nad sfinansowaniem otwarcia działalności gospodarczej z dotacji z środków unijnych powinny zainteresować zmiany w Priorytecie VI: […]

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Działanie 6.2 PO KL

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji z Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zapraszamy do zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z tym Działaniem.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą przygotowania formularza i biznesplanu w celu otrzymania dotacji z Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzi na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

1. Kto może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu oraz nie posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego ani nie toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań. […]

Dlaczego jest realizowany Priorytet VI?

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo stanowi podstawowe wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej państwa, szczególnie w kontekście dokonujących się przemian społecznych, gospodarczych i demograficznych, które wpływają na strukturę rynku pracy.

Jednocześnie, ze względu na terytorialne zróżnicowanie poziomu bezrobocia, a także lepszą możliwość rozpoznania specyficznych problemów występujących w wymiarze lokalnym i regionalnym, pomoc kierowana do osób bezrobotnych i biernych zawodowo będzie realizowana przede wszystkim na poziomie regionu, przy jednoczesnej współpracy i zaangażowaniu szerokiego grona podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej w skali regionalnej. […]