PO IG 8.1 – dotacja prawnie wątpliwa?

Wracamy do tematu firmy 4dewind, wydawcy internetowej, samochodowej gry MMO Racing Beast. W pierwszym tekście wspominaliśmy o samym pomyśle na startup i formalnej procedurze składania wniosków. Barbara Stojko, właścicielka firmy, na swoim przykładzie pokazuje absurdy i niedogodności PO IG 8.1. Okazuje się bowiem, że żadna firma, trzymająca się litery prawa, teoretycznie nie powinna w tym programie unijnym w ogóle brać udziału. Dlaczego?

Nasz wniosek został złożony w połowie lipca 2009, oficjalne wyniki zostały ogłoszone w połowie listopada 2009 roku. We wniosku założyliśmy start projektu na 1 września, jednak w związku z opóźnieniem ogłoszenia wyników projekt jeszcze w tym momencie oficjalnie nie wystartował. Nie chcieliśmy po prostu ryzykować stawiając tylko i wyłącznie na własne środki plus ewentualnie kredyty. W chwili obecnej złożyliśmy już wszystkie wymagane do podpisania umowy dokumenty, jednak już od ponad dwóch tygodni czekamy na jakiś odzew Regionalnej Instytucji Finansującej w tej kwestii.

Mamy nadzieję, że formalności uda się załatwić przed końcem roku, jako że nowa data startu projektu została ustalona na 1 stycznia. Chyba najważniejszą kwestią w przypadku PO IG 8.1 jest finansowanie inwestycji. Dotacja działa na zasadach refundacji; istnieje możliwość wnioskowania tylko o jedną zaliczkę, której wielkość nie może przekroczyć 30% dofinansowania. Tak więc jeśli wnioskujący nastawiają się tutaj na „łatwe pieniądze”, które z minimalnym wkładem własnym sfinansują ich pomysł to niestety bardzo się rozczarują. Wbrew pozorom nie jest to program, który pozwoli początkującym na zdobycie brakujących funduszy. Pieniądze trzeba posiadać na całość inwestycji, aby w ogóle myśleć o jakimkolwiek starcie projektu. Wymóg istnienia na rynku wnioskującej firmy krócej niż rok jest w tym przypadku absurdalny, ponieważ uniemożliwia otrzymanie jakiegokolwiek kredytu bankowego. […]

We wniosku o dotację nie „bajerować”, tylko informować

O tym, jak dobry pomysł pogrzebać mogą pseudofachowcy od środków unijnych, o oczekiwaniu na pieniądze i burzy mózgów prowadzącej do złożenia prawidłowego i dobrze ocenionego wniosku opowiada Barbara Stojko, właścicielka firmy 4dewind, wydawcy polskiej gry przeglądarkowej Racing Beast (http://racingbeast.com)

To właśnie gra MMO o nietypowej tematyce – wyścigów samochodowych przez przeglądarkę internetową okazała się świeżym pomysłem, który znalazł uznanie w oczach komisji oceniającej wnioski z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 […]

Równi i równiejsi w PO IG 8.2

Dla przedsiębiorców informowanie o tym, ile pieniędzy w projekcie pochodzi z funduszy unijnym jest tyleż oczywistym, co żmudnym obowiązkiem. W PO IG 8.2 na ten cel można otrzymać nawet 85 procent kosztów kwalifikowanych (czyli na przykład ogłoszeń w prasie).

Ale w całości kosztów na informacje idą grosze. Prawdziwym sercem wniosku i jej sensem są pieniądze na inwestycje. A tutaj, w zależności od województw, mamy dużą rozbieżność w kwotach dofinansowania. Na taki sam pomysł w różnych częściach kraju możemy otrzymać radykalnie różne dotacje, a różnica może sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent sumy dofinansowania.

I tak na dofinansowanie rzędu 70 procent inwestycji mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy z lubelskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego, opolskiego, lubuskiego, łódzkiego i podkarpackiego. Średni przedsiębiorcy z tych województw otrzymać mogą 60 procent wsparcia, chyba, że operują w sektorze transportu – wtedy liczyć mogą na refundację 50 procent kosztów inwestycji. […]

Świetna kasa z PO IG 8.1 na kiepskie projekty?

Nawet milion złotych z  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej zyskać mogły pomysły inwestycyjne polskich przedsiębiorców. Czy to brak fantazji i weny, czy też niezwykła jak na unijne środki łatwość ich zdobycia sprawiły, że zaroiło się wśród wnioskodawców od projektów, które nie tylko nie wydają się innowacyjne, a raczej wskazują, że są wsteczne i powielające znane od dawna schematy. Co wcale nie znaczy, że nie zyskały aprobaty w oczach komisji konkursowej. Wprost przeciwnie.

Jakie zatem rewolucyjne projekty i zamierzenia ujrzą wkrótce światło dzienne?

Zaleją nas z pewnością klony portali społecznościowych (ile, nie wiadomo, bo większość dotowanych startupów jeszcze nie zdążyła wystartować). Będziemy mieli więc sportowespotkania.pl który to portal powstał po to, by integrować osoby zajmujące się czynnym uprawianiem sportu. Na zbudowanie tego projektu przedsiębiorca otrzymał bagatela ponad 827 tysięcy złotych z PO IG działanie 8.1 . […]

Silni, zwarci i gotowi w oczekiwaniu na konkurs PO IG Działanie 8.1

Niemal półtora miliarda euro trafi do polskich firm i samorządów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 – 2013 w ramach Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Już wkrótce, prawdopodobnie pod koniec marca, ponownie będą mogli starać się o część tych funduszy przedsiębiorcy, którzy chcą spróbować swoich sił w działaniu PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Kto będzie mógł sięgnąć po pieniądze?

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Polski, przy czym działalność ta nie może być prowadzona dłużej niż dwanaście miesięcy. Aplikować mogą również po fundusze z PO IG spółki kapitałowe, które są w fazie organizacji. (Zapis ten wykorzystują chętnie firmy, które działają na rynku dłużej niż rok, tworzą wtedy nową spółkę, której zadaniem jest walka o unijne wsparcie). […]

Dotacje dla e-biznesu – Co to jest e-usługa?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pod pojęciem e-usługi rozumiane są usługi świadczone w sposób całkowicie automatyczny. Automatyzm musi być realizowany przez technologię informatyczną, np. oprogramowanie. W procesie świadczenia e-usługi nie bierze udziału człowiek. Ponadto, e-usługą jest wyłącznie usługa: polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych Read more about Dotacje dla e-biznesu – Co to jest e-usługa?[…]

Dotacje dla e-biznesu – Co to jest B2B?

Na rynku istnieje wiele bardziej lub mniej precyzyjnych definicji pojęcia Business-to-Business  (B2B). Zgodnie z definicją Wikipedii, „B2B (ang. Business to Business) to nazwa relacji występujących pomiędzy firmami”. Krótko mówiąc jest to zespół relacji pomiędzy: firmą a innymi firmami – pośrednikami dostawcami dystrybutorami punktami sprzedaży i świadczenia usług oraz innymi partnerami biznesowymi. W relacjach B2B istotną Read more about Dotacje dla e-biznesu – Co to jest B2B?[…]

Działania 8.1 i 8.2 PO IG – informacje podstawowe

Jak to działa? Dofinansowanie w przypadku działań 8.1 i 8.2 realizowane jest poprzez wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania). Pozostała część kwoty dofinansowania wypłacana jest następnie poprzez refundację pewnego typu wydatków (tzw. wydatków kwalifikowanych), zainwestowanych w dane przedsięwzięcie (projekt). W powyższym procesie istotne jest, żeby wszystkie kroki wykonywać w odpowiedniej kolejności. Np. rozpoczęcie realizacji projektu przed Read more about Działania 8.1 i 8.2 PO IG – informacje podstawowe[…]