Równi i równiejsi w PO IG 8.2

Dla przedsiębiorców informowanie o tym, ile pieniędzy w projekcie pochodzi z funduszy unijnym jest tyleż oczywistym, co żmudnym obowiązkiem. W PO IG 8.2 na ten cel można otrzymać nawet 85 procent kosztów kwalifikowanych (czyli na przykład ogłoszeń w prasie).

Ale w całości kosztów na informacje idą grosze. Prawdziwym sercem wniosku i jej sensem są pieniądze na inwestycje. A tutaj, w zależności od województw, mamy dużą rozbieżność w kwotach dofinansowania. Na taki sam pomysł w różnych częściach kraju możemy otrzymać radykalnie różne dotacje, a różnica może sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent sumy dofinansowania.

I tak na dofinansowanie rzędu 70 procent inwestycji mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy z lubelskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego, opolskiego, lubuskiego, łódzkiego i podkarpackiego. Średni przedsiębiorcy z tych województw otrzymać mogą 60 procent wsparcia, chyba, że operują w sektorze transportu – wtedy liczyć mogą na refundację 50 procent kosztów inwestycji. […]

Miliony dla małych, miliony dla średnich

Potężne pieniądze, bo prawie 460 milionów euro przeznaczy Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości na wspieranie wspólnych przedsięwzięć polskich przedsiębiorstw w Internecie. Relacje B2B (Business to Business) prowadzone za pomocą Internetu to nie tylko korzyść dla firm polegająca na obniżeniu kosztów działania, ale również – i to jest kluczowe dla rozwoju tych relacji – szybkość przenoszenia rzeczy w biznesie najcenniejszej – informacji. W tym roku Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka doczeka się dwóch konkursów. Pierwsza runda aplikacyjna zostanie ogłoszona najprawdopodobniej pod koniec marca 2010 roku.

Poziom możliwego dofinansowania zależy od wielu czynników – statusu firmy, kategorii wydatków, a nawet lokalizacji w poszczególnych województwach. Najmniej, bo do 45 procent wydatków pozyskać można na szkolenie pracowników. Nieco więcej, bo połowę wydatków otrzymać może firma na usługi ekspertów i doradców. Inwestycje to poziom dofinansowania rzędu 70 procent. Najwięcej, bo 85 procent kosztów można w formie refundacji otrzymać za informacje o udziale w projekcie środków unijnych (czyli za ogłoszenia i informacje). […]

Być jak kayak.com i ceneo.pl czyli PO IG 8.2 w natarciu

Analityków, osoby zainteresowane tematyką unijną i wreszcie samych potencjalnych beneficjentów zastanawia fakt, że podobne do siebie (choć spełniające inne cele) działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tak bardzo różnią się zainteresowaniem wykazywanym przez wnioskodawców. Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej z rundy aplikacyjnej na rundę bije rekordy popularności. „Bliźniacze” Działanie 8.2 Wdrażanie systemów B2B w przedsiębiorstwach notuje niskie zainteresowanie. Czy to wynik słabej promocji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości? A może – w porównaniu do innych działań procedura jest zbyt trudna, a tematyka skomplikowana? Specjaliści nie wykluczają, że zwłaszcza to pierwsze może mieć wpływ na kiepską frekwencję. Zwracają jednak uwagę, że sukces w wyścigu po dotacje z PO IG 8.2 oznacza, że kilka firm musi pracować nad jednym projektem. Firm często dotychczas rywalizujących ze sobą, zajmujących ten sam segment czy niszę rynkową. Gdy przedsiębiorstwa wcześnie ostro rywalizowały czy wręcz zwalczały się, trudno na takim fundamencie zbudować niezbędne w biznesie zaufanie.

Nic więc dziwnego, że dotychczas w tym działaniu „wyżywają się” głównie firmy informatyczne tworzące skomplikowane systemy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chciałaby jednak szerzej otworzyć drzwi do tych dotacji oraz „wypromować” PO IG 8.2. W tym celu na swoich stronach internetowych pokazała przykłady firm, które z pomocą unijnych środków osiągnęły sukces. […]

Dotacje dla e-biznesu – Co to jest e-usługa?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) pod pojęciem e-usługi rozumiane są usługi świadczone w sposób całkowicie automatyczny. Automatyzm musi być realizowany przez technologię informatyczną, np. oprogramowanie. W procesie świadczenia e-usługi nie bierze udziału człowiek. Ponadto, e-usługą jest wyłącznie usługa: polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych Read more about Dotacje dla e-biznesu – Co to jest e-usługa?[…]

Dotacje dla e-biznesu – Co to jest B2B?

Na rynku istnieje wiele bardziej lub mniej precyzyjnych definicji pojęcia Business-to-Business  (B2B). Zgodnie z definicją Wikipedii, „B2B (ang. Business to Business) to nazwa relacji występujących pomiędzy firmami”. Krótko mówiąc jest to zespół relacji pomiędzy: firmą a innymi firmami – pośrednikami dostawcami dystrybutorami punktami sprzedaży i świadczenia usług oraz innymi partnerami biznesowymi. W relacjach B2B istotną Read more about Dotacje dla e-biznesu – Co to jest B2B?[…]

Działania 8.1 i 8.2 PO IG – informacje podstawowe

Jak to działa? Dofinansowanie w przypadku działań 8.1 i 8.2 realizowane jest poprzez wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania). Pozostała część kwoty dofinansowania wypłacana jest następnie poprzez refundację pewnego typu wydatków (tzw. wydatków kwalifikowanych), zainwestowanych w dane przedsięwzięcie (projekt). W powyższym procesie istotne jest, żeby wszystkie kroki wykonywać w odpowiedniej kolejności. Np. rozpoczęcie realizacji projektu przed Read more about Działania 8.1 i 8.2 PO IG – informacje podstawowe[…]

Dotacje na innowacje, czyli co się będzie działo w 2010 roku w POIG?

Udało nam się rozdysponować już 1/3 środków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka – powiedział wiceminister Jarosław Pawłowski podczas konferencji: „Dotacje na innowacje, czyli co się będzie działo w 2010 roku?”. – Środki te odegrały znaczącą rolę w amortyzacji negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego – dodał. Spotkanie odbyło się 22 października 2009 r. w Warszawie.

Podsumowanie 2009 roku

Podpisaliśmy już 1 930 umowy na kwotę 14,39 mld zł. Stanowi to ponad 35 proc. całego budżetu Programu Innowacyjna Gospodarka. Na rzecz beneficjentów zostało zaś wypłaconych blisko 1,6 mld zł – poinformował Jarosław Pawłowski.  Z powodzeniem stosowany jest również mechanizm udzielania zaliczek dla przedsiębiorców. – Zainteresowanie beneficjentów konkursami często pięciokrotnie przekracza dostępną alokację – dodał.

Z dofinansowania w Programie Innowacyjna Gospodarka skorzystało już m.in.: 1 417 małych i średnich przedsiębiorstw, 163 jednostek naukowych  oraz 107 uczelni. – Program ten stwarza niepowtarzalną szansę zwiększenia konkurencyjności gospodarki i nauki poprzez budowę stałego mechanizmu transferu wiedzy i innowacji – podkreślił wiceminister. – Cieszy nas, że przedsiębiorcy pomimo kryzysu, zdecydowali się realizować zaplanowane inwestycje i aktywnie sięgają po unijne dotacje – zaznaczył.

Plany na 2010 rok

– W następnym roku przede wszystkim planujemy […]