Brać dotacje, gdy eksport się nie opłaca?

O pieniądze z PO IG Działanie 6.1 Paszport do eksportu starać się mogą średnie i małe firmy prowadzące swoją działalność na terenie Polski i w naszym kraju mające swoją siedzibę. Przy czym działalność ta nie może odbywać się w sektorze łowiectwa, leśnictwa, rybołówstwa i górnictwa. To, co różni działanie „Paszport do eksportu” od większości działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to dwuetapowość finansowania. Najpierw przedsiębiorstwo przystępuje do etapu pierwszego. Tutaj może otrzymać maksimum 10 tysięcy złotych na przygotowanie swoich planów rozwoju eksportu. Pieniądze te musi wydać na usługi specjalistyczne, w tym doradcze, które pomogą określić silne i słabe eksportowe strony firmy, przeanalizują konkurencję w branży oraz akty prawne i zasady działań na rynkach na których firma zamierza prowadzić swoją ekspansję.

Dopiero gdy przedsiębiorca zakwalifikuje się do tego etapu i go zakończy, może (ale nie jest do tego zobligowany) przejść do etapu drugiego, w którym czeka większe wsparcie i jak zwykle – zwiększona biurokracja. Drugi etap to nic innego, jak wdrożenie planu przygotowanego w etapie pierwszym. Przedsiębiorstwo ma na to dwa lata. Otrzymać może nawet 200 tysięcy złotych (ale udział środków własnych wynieść musi przynajmniej pięćdziesiąt procent). […]

Czy pieniądze z UE mogą wesprzeć polski eksport na rynkach pozaeuropejskich?

Kontakty z Chinami to najszybciej rozwijająca się gałąź polskiego eksport i importu. To zaskakujące w sytuacji, gdy otwarty rynek europejski kusi swoimi perspektywami.

Najwięcej polskich eksporterów to przedstawiciele przemysłu chemicznego oraz elektromaszynowego.

Pozostałym pomóc w ekspansji na wschodnie rynki może formalnie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”. Jego cele – wsparcie polskich firm i marek na rynkach zagranicznych (nie tylko europejskich), nawiązywanie częstszych kontaktów z zagranicznymi partnerami handlowymi czy zwiększenie roli eksportu w całkowitym wolumenie sprzedaży idealnie wpisują się w potrzeby polskich przedsiębiorstw. Zwłaszcza, że PO IG Działanie 6.1 ma zapewnić dostęp polskim firmom do doskonałej jakości usług doradczych. Wsparcie otrzymać można na wynajęcie firmy, która przeanalizuje pozycję konkurencyjną firmy w branży. Na ten etap (konkurs składa się z dwóch) otrzymać można do 80 procent kosztów stworzenia planu rozwoju eksportu, ale nie więcej niż 10 tysięcy złotych. W praktyce miażdżąca większość firma tyle właśnie otrzymuje. Etap drugi (aplikowanie jest możliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji planu w etapie pierwszym) to maksymalna kwota dofinansowania sięgająca 200 tysięcy złotych, przy czym dofinansowanie sięgnąć może maksymalnie połowy kwoty wydatków. Jakich? Na przykład na udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych (jako wystawca). Uzyskanie certyfikatów pozwalających na sprzedaż na wybranych rynkach czy też prace polegające na poprawie wizerunku danej firmy to kolejne zadania „Paszportu do eksportu”. […]

Pieniądze na wsparcie eksportu są, brakuje za to pomysłów

Niewielkiemu w sumie zainteresowaniu polskich przedsiębiorców PO IG Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” nie dziwią się fachowcy wypowiadający się na rozmaitych forach branżowych i ogólnych. W jednej z takich dyskusji na forum Goldenline prowadzonych w temacie dotyczącym PO IG Daria Mak-Walther właścicielka firmy DAMA Projektmanagment Mittel-und Osteeuropa, wskazuje na słabe punkty polskich pomysłów na eksport. A właściwie na brak punktów silnych. Otóż twierdzi ona, że klucz w powodzeniu zamiarów eksportowych nie leży wcale w skali dofinansowania tegoż eksportu z jakiegokolwiek unijnego programu. Wskazuje, że sukces zależy od podejścia firmy do eksportu. […]

Województwa wspierają eksportowe aspiracje lokalnych firm

Czy to przez skomplikowane procedury i długi czas oczekiwania na wsparcie, czy też lepszą „reklamę” przedsiębiorcy chętniej korzystają z funduszy na rozwój eksportu pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych niż z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Większość RPO w województwach (na przykład w kujawsko-pomorskim czy lubelskim) zapewnia możliwość wsparcia eksportu lokalnym firmom w programach zbliżonych do PO IG 6.1. Głównie jest to możliwość otrzymania dofinansowania na wyjazdy na targi, wystawy i misje handlowe. Czyli akurat to, co interesuje w PO IG 6.1 przedsiębiorców najbardziej i to, o co najczęściej aplikują w swoich wnioskach. Nawet te województwa, które nie zawarły w RPO bezpośrednio takich zapisów (na przykład śląskie), wspierają lokalny biznes pośrednio. Co ważne, w RPO nie ma zapisów blokujących udział w konkursach firmom, których przychody z eksportu są większe niż 30 procent całości, jak ma to miejsce w PO IG 6.1. […]