PO IG Działanie 6.1: Etap pierwszy – nadzieja, etap drugi – rozczarowanie?

Firmy zgłaszając swój akces do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” poniosły spore wydatki na przygotowanie się do programu, złożenie wniosków i ich wdrażanie. Tymczasem wiele z nich nie wie jeszcze, czy w ogóle zobaczy unijne pieniądze. Szefowie przedsiębiorstw i menadżerowie twierdzą często, że gdyby wiedzieli, że tak będzie wyglądać procedura pozyskania środków na wsparcie eksportu – długi czas oczekiwania, z wszelkimi biurokratycznymi szykanami i w sposób nie do końca przewidywalny, pewnie nie braliby udziału w tym konkursie. Swojej szansy szukaliby w Regionalnych Programach Operacyjnych. Albo wstrzymaliby się z eksportem swoich usług i produktów do czasu, kiedy koniunktura na rynkach byłaby lepsza, a dostęp do pieniędzy i funduszy prostszy.

Przykładem takiej firmy jest znany w Polsce, warszawski Leader Business Institute. Prowadzi ją Anna Cywińska MBA, ACC, która jest akredytowanym coachem ICF. Zajmuje się coachingiem menadżerskim i biznesowym. Jej firma, Leader Business Institute, wzięła odważnie udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”. Czy wzięłaby udział jeszcze raz, gdy jej właścicielka jest bogatsza o doświadczenia związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich tą drogą? Odpowiedź nie jest oczywista, ale…chyba nie. […]

Kto przydziela dotacje?

Bez cienia wątpliwości można stwierdzić, że bardzo zauważalna w Polsce „moda” na biznesplanowanie, zakładanie oraz prowadzenie przedsiębiorstw ma swoje źródła w rozwoju różnorodnych programów wspierania i motywowania przedsiębiorczości, z których najważniejsze są bezpośrednie dotacje pieniężne dla przedsiębiorstw. Dotacje w Polsce mają dwa źródła: pierwsze wewnętrzne, czyli pochodzące bezpośrednio z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej lub jednostek samorządowych (gmin, powiatów, oraz województw) rozdysponowywane przez organy państwowe (lub wymienione jednostki samorządowe) typu: ministerstwa, Powiatowe Urzędy Pracy (tak zwane PUP‑y), Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) czy też Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w skrócie PFRON), drugie zewnętrzne, których dysponentem są Wspólnoty Europejskie (użycie tego zwrotu zamiast popularnego „Unia Europejska” jest celowe pod względem formalnoprawnym, jako że sama Unia Europejska nie posiada osobowości prawnej i w związku z tym nie może bezpośrednio przydzielać dotacji; oba te zwroty mogą być jednakże używane zamiennie w niniejszym opracowaniu), a ostatecznymi sponsorami państwa członkowskie Wspólnot (czyli de facto również my wszyscy). Niestety, ale listy wszystkich instytucji przydzielających lub potencjalnie mogących przydzielić dotację nie można zamknąć. Jest tak ze względu na mnogość instytucji mających prawo do dotowania przedsiębiorstw, projektów biznesowych czy innych rodzajów aktywności nie traktowanych jako biznes per se (na przykład produkcji rolnej czy twórczości artystycznej). Nieścisłość prawa pogłębia ten chaos. Żeby nie pozostać gołosłownym wystarcza samo przytoczenie artykułu 118. Ustawy o Finansach publicznych (gwoli samego przykładu, nie jest to przepis będący bardzo istotnym w kontekście kompetencji w przydzielaniu dotacji przez instytucje państwowe): […]

Trzecia edycja teleturnieju „Europa, Europa”

Dnia szóstego października ruszyła nowa, trzecia już edycja teleturnieju o nazwie „Europa, Europa”, którego celem jest promowanie Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program ten emitowany jest w każdy wtorek o godzinie 18.15 w stacji Telewizja Bydgoszcz. Dzięki temu teleturniejowi każdy telewidz może poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii Europejskiej oraz Funduszy Europejskich. Program polega na tym, Read more about Trzecia edycja teleturnieju „Europa, Europa”[…]

Konkurs europejski wyGraj

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana uruchomiła nowy konkurs- „WyGraj fundusze europejskie.” Jest on skierowany do młodzieży, która czynnie działa w organizacjach uczniowskich, klubach różnego typu, a także samorządach szkolnych bądź młodzieżowych radach gmin, miast oraz powiatów oraz interesuje się tematyką Unii Europejskiej. Partnerem Projektu mogą zostać szkoły ponadgimnazjalne, gimnazja, organizacje pozarządowe, a także placówki oświatowe. Read more about Konkurs europejski wyGraj[…]

Dotacje wkrótce się skończą

Potwierdza się to, o czym mówiono już wielokrotnie – Polska coraz szybciej wydaje przyznane jej środki unijne i jest już niemal pewne, że wykorzystamy wszystkie pieniądze przyznane nam na lata 2007-2013. Istnieje również obawa, że w najpopularniejszych działaniach środków na dotacje zabraknie już za kilkanaście miesięcy. Tempo wydawania przyznanych nam kwot z początku było bardzo Read more about Dotacje wkrótce się skończą[…]

Bułgaria znacznie gorsza od nas.

Wykorzystywanie funduszy europejskich przez Polskę często jest postrzegane jako nieudolne i zbyt wolne. Sami urzędnicy uważają, że pieniądze z Brukseli mogłyby płynąć zdecydowanie szybciej. Jak się jednak okazuje, w innych państwach Europy jest dużo gorzej. Najlepszym przykładem jest Bułgaria, która z wydawaniem przydzielonych środków zupełnie sobie nie radzi. Bułgaria weszła do Unii Europejskiej zaledwie 32 Read more about Bułgaria znacznie gorsza od nas.[…]

Dodatkowy miliard na innowacje.

Konkurs na innowacyjne pomysły na światowym poziomie cieszył się tak wielkim zainteresowaniem i wpłynęło w jego ramach tak wiele świetnych, przyszłościowych projektów, że Ministerstwo Gospodarki postanowiło przeznaczyć dodatkowy miliard złotych na dotację w ramach tego konkursu. Z dodatkowych pieniędzy przeznaczonych na ten cel najbardziej ucieszą się przedsiębiorcy, którzy pierwotnie nie załapali się na fundusze. Konkurs Read more about Dodatkowy miliard na innowacje.[…]

Milion na remont szkoły.

Co chwila słychać informację o konkursach przeprowadzanych przez różne urzędy, w których dofinansowania otrzymują małe przedsiębiorstwa czy wielkie koncerny. Czy oznacza to, że dotacje europejskie są zarezerwowane dla biznesmenów? Absolutnie – dotację może dostać także np. szkoła, o czym przekonało się Gimnazjum w Strumieniu. Gimnazjum w Strumieniu to największa szkoła w gminie,  w której uczy Read more about Milion na remont szkoły.[…]