Szkolenia w Biznesplany.Biz

Witam serdecznie naszych wszystkich dotychczasowych i przyszłych Klientów!

Wraz z rozwojem firmy Biznesplany.Biz oraz rozszerzeniem prowadzonej przez nas działalności, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do naszej oferty usług szkoleniowych związanych z tym, co jest naszą specjalnością – a mianowicie z biznesplanowaniem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Według wyników badania Saratoga HC Benchmarking z 2009 roku, opracowanego przez konsultantów z PricewaterhouseCoopers, polskie firmy mają wysoką stopę zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki- z każdej zainwestowanej złotówki pracodawcy w Polsce otrzymują przeciętnie 2 zł 37 gr. My  życzymy naszym Klientom, aby wskaźnik ten wynosił coraz więcej!

Niezależnie od tego, na jakim etapie rozwoju jest Twoja firma- wiedza związana z jego funkcjonowaniem czy tworzeniem biznesplanów jest zawsze potrzebna. […]

Rynek kapitałowy jako źródło funduszy na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Temat przewodni kolejnej serii artykułów stanowić będą sposoby oraz źródła pozyskiwania kapitału dla celów finansowania działalności firmy, przy czym w pierwszej kolejności skoncentruję się na podmiotach większych, prowadzących operacje na szeroką skalę, będących w stanie sprostać konkurencji na rynku globalnym. Ich rozmiary, doświadczenie, wykwalifikowana kadra menedżerska tudzież standing finansowy implikują bowiem znaczne rozszerzenie spektrum możliwości w kwestii pozyskiwania środków na kontynuację czy też rozszerzenie zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Obserwowany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (jakkolwiek niekoniecznie akurat na naszym rodzimym rynku, który pod tym względem pozostaje znacznie w tyle za krajami „starej” Unii Europejskiej) wzrost udziału zagranicznych funduszy średnio- i długoterminowych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw pozostaje w ścisłej korelacji przede wszystkim z postępującym procesem ponadnarodowej integracji rynków kapitałowych, przyspieszonym przepływem informacji, rozwojem technik komunikacyjnych i informacyjnych, ogólnie zaś wiąże się z globalizacją we wszelkich jej wymiarach. Szczególnie udogodniony dostęp do zagranicznych rynków finansowych mają przy tym korporacje globalne, posiadające filie i oddziały w wielu zakątkach świata oraz mogące pozyskiwać środki finansowe na preferencyjnych warunkach, realizując przy okazji zyski nadzwyczajne, choćby za sprawą wykorzystania procedur arbitrażu walutowego i procentowego. […]