Czy pieniądze z UE mogą wesprzeć polski eksport na rynkach pozaeuropejskich?

Kontakty z Chinami to najszybciej rozwijająca się gałąź polskiego eksport i importu. To zaskakujące w sytuacji, gdy otwarty rynek europejski kusi swoimi perspektywami.

Najwięcej polskich eksporterów to przedstawiciele przemysłu chemicznego oraz elektromaszynowego.

Pozostałym pomóc w ekspansji na wschodnie rynki może formalnie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”. Jego cele – wsparcie polskich firm i marek na rynkach zagranicznych (nie tylko europejskich), nawiązywanie częstszych kontaktów z zagranicznymi partnerami handlowymi czy zwiększenie roli eksportu w całkowitym wolumenie sprzedaży idealnie wpisują się w potrzeby polskich przedsiębiorstw. Zwłaszcza, że PO IG Działanie 6.1 ma zapewnić dostęp polskim firmom do doskonałej jakości usług doradczych. Wsparcie otrzymać można na wynajęcie firmy, która przeanalizuje pozycję konkurencyjną firmy w branży. Na ten etap (konkurs składa się z dwóch) otrzymać można do 80 procent kosztów stworzenia planu rozwoju eksportu, ale nie więcej niż 10 tysięcy złotych. W praktyce miażdżąca większość firma tyle właśnie otrzymuje. Etap drugi (aplikowanie jest możliwe jedynie po uzyskaniu akceptacji planu w etapie pierwszym) to maksymalna kwota dofinansowania sięgająca 200 tysięcy złotych, przy czym dofinansowanie sięgnąć może maksymalnie połowy kwoty wydatków. Jakich? Na przykład na udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych (jako wystawca). Uzyskanie certyfikatów pozwalających na sprzedaż na wybranych rynkach czy też prace polegające na poprawie wizerunku danej firmy to kolejne zadania „Paszportu do eksportu”. […]

Być jak kayak.com i ceneo.pl czyli PO IG 8.2 w natarciu

Analityków, osoby zainteresowane tematyką unijną i wreszcie samych potencjalnych beneficjentów zastanawia fakt, że podobne do siebie (choć spełniające inne cele) działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tak bardzo różnią się zainteresowaniem wykazywanym przez wnioskodawców. Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej z rundy aplikacyjnej na rundę bije rekordy popularności. „Bliźniacze” Działanie 8.2 Wdrażanie systemów B2B w przedsiębiorstwach notuje niskie zainteresowanie. Czy to wynik słabej promocji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości? A może – w porównaniu do innych działań procedura jest zbyt trudna, a tematyka skomplikowana? Specjaliści nie wykluczają, że zwłaszcza to pierwsze może mieć wpływ na kiepską frekwencję. Zwracają jednak uwagę, że sukces w wyścigu po dotacje z PO IG 8.2 oznacza, że kilka firm musi pracować nad jednym projektem. Firm często dotychczas rywalizujących ze sobą, zajmujących ten sam segment czy niszę rynkową. Gdy przedsiębiorstwa wcześnie ostro rywalizowały czy wręcz zwalczały się, trudno na takim fundamencie zbudować niezbędne w biznesie zaufanie.

Nic więc dziwnego, że dotychczas w tym działaniu „wyżywają się” głównie firmy informatyczne tworzące skomplikowane systemy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chciałaby jednak szerzej otworzyć drzwi do tych dotacji oraz „wypromować” PO IG 8.2. W tym celu na swoich stronach internetowych pokazała przykłady firm, które z pomocą unijnych środków osiągnęły sukces. […]

Silni, zwarci i gotowi w oczekiwaniu na konkurs PO IG Działanie 8.1

Niemal półtora miliarda euro trafi do polskich firm i samorządów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 – 2013 w ramach Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki. Już wkrótce, prawdopodobnie pod koniec marca, ponownie będą mogli starać się o część tych funduszy przedsiębiorcy, którzy chcą spróbować swoich sił w działaniu PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Kto będzie mógł sięgnąć po pieniądze?

Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność na terenie Polski, przy czym działalność ta nie może być prowadzona dłużej niż dwanaście miesięcy. Aplikować mogą również po fundusze z PO IG spółki kapitałowe, które są w fazie organizacji. (Zapis ten wykorzystują chętnie firmy, które działają na rynku dłużej niż rok, tworzą wtedy nową spółkę, której zadaniem jest walka o unijne wsparcie). […]

„Fakultety”, czyli języczek uwagi w PO IG 8.1

Stało się to, co stać się miało. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, zwłaszcza w Działaniu 8.1, stał się w pewnym sensie pośmiewiskiem funduszy unijnych i ich wypaczeniem. Wsparcie otrzymywały pomysły miałkie, nie dające szans na dłuższe zaistnienie na rynku lub po prostu wsteczne w stosunku do tego, co już na nim funkcjonowało. Za naprawę tego stanu rzeczy wziął się Komitet Monitorujący, który do oceny wniosków w PO IG 8.1 dorzucił 3 kryteria obligatoryjne, które każdy projekt musi spełnić (o tym piszemy w innym artykule) oraz kilka fakultatywnych (które spełnić powinien). I to ich spełnienie, w masie złożonych zapewne projektów zapewni jednym sukces, a innym miejsce w koszu na śmieci. Kryteria fakultatywne będą bowiem punktowane. W tym swoistym konkursie maksymalnie zdobyć można 100 punktów. Żeby projekt od razu nie został odrzucony trzeba spełnić wszystkie kryteria obligatoryjne i zdobyć minimum 60 punktów w kryteriach fakultatywnych. Brak odrzucenia nie gwarantuje jeszcze, że wniosek dostanie rekomendację Regionalnej Instytucji Finansującej i dofinansowanie. Koniec z „masówką”, ma być trudniej, a pieniądze zobaczyć mają tylko wnioskodawcy składający najlepsze projekty. Na co zatem uważać, na jakich kryteriach skupić się przede wszystkim? […]

PO IG tym razem naprawdę innowacyjne

PO IG Działanie 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to dotychczas najczęściej krytykowane działanie w historii unijnych funduszy wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszyscy znamy z jednej strony obrazki stojących w prawdziwych kolejkach „elektronicznych” biznesmenów, którzy od późnej nocy wyczekują pod instytucjami przyjmującymi wnioski, by złożyć je na czas i jako pierwsi. Z drugiej strony krytyka prasy branżowej oraz ta prowadzona na internetowych forach wskazuje, że przy przyznawaniu dotacji dla innowacyjnych firm błędy goniły błędy. Pieniądze dostawały „innowacyjne” pomysły w rodzaju czwartego z kolei klonu portalu nasza-klasa.pl i im podobne pomysły. Nic więc dziwnego, że pod naporem krytyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała rozwiązania, które mają sprawić, by pieniądze otrzymywały teraz projekty dające szansę na rynkowy sukces i te prawdziwie innowacyjne nie tylko w skali kraju, Europy, ale nawet gospodarki światowej. (To też spotyka się z krytyką, tym razem tych, którzy w kolejnej turze konkursowej liczyli na szybkie pieniądze na swoje marne projekty).

Zmieniły się, a właściwie zostały dodane, trzy kryteria obligatoryjne, które musi spełnić każdy wniosek. Najważniejsze mówi o tym, że projekt musi być rentowny w całym okresie trwałości. Projekt musi przynosić przychody z co najmniej dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług. Na koniec PARP zaznacza, że opis modelu biznesowego musi dawać gwarancję rynkowego powodzenia projektu. […]

Dotacje na innowacje, czyli co się będzie działo w 2010 roku w POIG?

Udało nam się rozdysponować już 1/3 środków w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka – powiedział wiceminister Jarosław Pawłowski podczas konferencji: „Dotacje na innowacje, czyli co się będzie działo w 2010 roku?”. – Środki te odegrały znaczącą rolę w amortyzacji negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego – dodał. Spotkanie odbyło się 22 października 2009 r. w Warszawie.

Podsumowanie 2009 roku

Podpisaliśmy już 1 930 umowy na kwotę 14,39 mld zł. Stanowi to ponad 35 proc. całego budżetu Programu Innowacyjna Gospodarka. Na rzecz beneficjentów zostało zaś wypłaconych blisko 1,6 mld zł – poinformował Jarosław Pawłowski.  Z powodzeniem stosowany jest również mechanizm udzielania zaliczek dla przedsiębiorców. – Zainteresowanie beneficjentów konkursami często pięciokrotnie przekracza dostępną alokację – dodał.

Z dofinansowania w Programie Innowacyjna Gospodarka skorzystało już m.in.: 1 417 małych i średnich przedsiębiorstw, 163 jednostek naukowych  oraz 107 uczelni. – Program ten stwarza niepowtarzalną szansę zwiększenia konkurencyjności gospodarki i nauki poprzez budowę stałego mechanizmu transferu wiedzy i innowacji – podkreślił wiceminister. – Cieszy nas, że przedsiębiorcy pomimo kryzysu, zdecydowali się realizować zaplanowane inwestycje i aktywnie sięgają po unijne dotacje – zaznaczył.

Plany na 2010 rok

– W następnym roku przede wszystkim planujemy […]

Nabór wniosków do działania 1.4-4.1

Od dnia 16 listopada 2009 roku do 14 grudnia bieżącego roku odbywać się będzie nabór wniosków do działania 1.4-4.1, jest to druga runda konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Nazwa projektu to: „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”. Aplikacje należy składać w jednej z Regionalnych Instytucji Finansujących właściwych Read more about Nabór wniosków do działania 1.4-4.1[…]

Dotacje zbliżą naukowców i przedsiębiorców

Nauka i biznes mają ze sobą więcej wspólnego niż widać to na pierwszy rzut oka. Niestety, jak pokazują ostatnie badania, ludzie z obu tych dziedzin mają problemy z wzajemnym porozumiewaniem, co skutkuje tym, że polskie firmy są mniej innowacyjne niż mogłyby być. Zmienić to mają unijne dotacje z programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki ostatnich badań zrealizowanych Read more about Dotacje zbliżą naukowców i przedsiębiorców[…]