Człowiek w centrum wszechświata – czyli marketingowy powrót do tradycji epoki Oświecenia

Nawiązując raz jeszcze do niedawnego ogólnopolskiego Konkursu Twórców Reklamy, wielu – wypowiadających się podczas towarzyszących mu prelekcji i wykładów – ekspertów branżowych zwróciło uwagę na fakt, iż kampanie marketingowe powinny kształtować światopogląd konsumentów, wpisywać się w tworzenie kultury popularnej. Znalazło się sporo zwolenników poglądu, że reklama służyć ma „schwytaniu odbiorcy”, wpływać na jego świadomość, przy jednoczesnym zachowaniu pozorów, iż pozostaje on niezależnym, suwerennym decydentem. Reklamowe slogany, marketingowe gadżety, obrazki czy przesłania kampanii marketingowych winny powracać w myślach konsumenta nie tylko wówczas, gdy udaje się on do sklepu czy też włącza komputer z zamiarem „wybrania się na zakupy”, ale również towarzyszyć mu w codziennym życiu, czyli – mówiąc kolokwialnie – „wejść w krew”. Dominujące obecnie na globalnym rynku dóbr i usług korporacje równie często wykorzystują w swych działaniach marketingowych dwie strategie – jedne chętnie posługują się dobrze znanymi stereotypami, które ludzie uznają i doceniają od dziesiątków lat, bowiem w znacznym stopniu pozwalają im one na uproszczenie procesu myślenia, podejmowania decyzji czy też stanowią wygodne, bo wypróbowane i sprawdzone, sposoby postępowania. Posłużenie się stereotypem daje korzyści obu stronom – Reklamodawcy pozwala ułatwić oraz powielić tę samą metodę promocji, to zaś oznacza oszczędności finansowe. […]

Czy badania marketingowe są potrzebne?

Wyobraź sobie sytuację, w której Ty razem z współpracownikami ciężko pracujecie nad budową nowego produktu. Poświęcanie czas i pieniądze na jego rozwój. Przygotowujecie kampanię marketingową. Rozpoczynacie sprzedaż produktu i … I co? I nic. Okazuje się, że wasz produkt nie zostaje przyjęty przez rynek, nawet mimo ogromnych nakładów na jego promocję. Niestety taka sytuacja jest rzeczywistością w wielu firmach.

Dlaczego tak się dzieje?

W większości przypadków głównym powodem, dla którego wypuszczany jest produkt, który nie spełnia oczekiwań klientów i nie zaspokaja ich potrzeb jest brak przeprowadzenia na początku procesu badań marketingowych. Nie znajomość zachowań klientów oraz ich opinii o pomyśle, jaki chcecie wprowadzić w życie powoduje, że kierowani tylko i wyłącznie własną intuicją powoduje jego klęskę. […]

Kluczowe przesłanie

Zapytasz, czym jest kluczowe przesłanie? Kluczowe przesłanie jest najważniejszą myślą, informacją, którą chcesz przekazać Twojemu rynkowi w każdym komunikacie marketingowym oraz w każdym działaniu, jakie podejmiesz podczas kampanii reklamowej. Czym jest kluczowe przesłanie? Zawiera w sobie cel Twojej kampanii reklamowej. Każda kampania reklamowa powinna mieć cel, który chce osiągnąć, Twoje kluczowe przesądnie powinno zawierać ten Read more about Kluczowe przesłanie[…]