Zabezpieczenia udzielanych kredytów.

Banki, aby zminimalizować lub nawet całkowicie wyeliminować ryzyko kredytowe oprócz szeregu istotnych posunięć jak sprawdzenie historii kredytowej przedsiębiorcy czy też ocenienie zdolności kredytowej, stosują tzw. prawne zabezpieczenia kredytowe.

Każdy bank ustala indywidualne dla siebie formy zabezpieczenia kredytów – im przedsiębiorca stara się o przyznanie większego kredytu, tym bardziej jest traktowany indywidualnie, a w niektórych przypadkach może podjąć negocjacje z bankiem. Nie można jasno sprecyzować zakresu zabezpieczeń, jakie stosują wszystkie banki, bowiem w przypadku indywidualnych negocjacji, bank często przystaje na propozycje potencjalnych kredytobiorców. […]

Warunki przyznania kredytu dla firmy.

Wraz z pogłębiającym się światowym kryzysem gospodarczym coraz więcej firm popada w finansowe tarapaty. Przedsiębiorcy, których firmy miały ulokowane w bankach nadwyżki finansowe, wybierają je, aby zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwa – pieniądze te jednak nie zawsze wystarczają. A co mają zrobić firmy, które nie mają odłożonego złamanego grosza? Są dwa wyjścia: zawieszenie działalności gospodarczej, lub zaciągnięcie korzystnego kredytu. Nie mniej jednak znajdując się w beznadziejnej sytuacji, przyznanie kredytu bardzo często jest po prostu nieosiągalne. Jakie więc trzeba spełniać warunki? […]

Rodzaje i formy kredytów.

Każda działalność gospodarcza prowadzona jest przede wszystkim pod kątem dostarczenia korzyści majątkowej dla przedsiębiorcy/właściciela. Niemniej zdarzają się sytuacje, kiedy konieczne jest pozyskanie dodatkowego źródła finansowania – najpopularniejszymi są kredyty, czyli tzw. kapitał obcy.

Jak widzimy poniżej, kredyty udzielane podmiotom gospodarczym są zróżnicowane – również pod względem czasowym. […]

Kredyty obrotowe dla firm.

Definicja kredytu obrotowego

Kredyt obrotowy jest kredytem bankowym przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb firmy tudzież przedsiębiorstwa. Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa należy rozumieć, jako opłaty związane z zaopatrzeniem, sprzedażą, wyposażeniem, świadczeniem usług czy też zapłatą zobowiązań (np. rozliczenia pieniężne). Kredyt obrotowy wypłacany jest jednorazowo lub w transzach, aczkolwiek w przypadku posiadania rachunku bieżącego w banku, w którym kredyt jest zaciągany można liczyć na przyznanie tudzież udzielenie go w tzw. linii kredytowej.

Dla kogo kredyt obrotowy?

Kwestia przyznania kredytu obrotowego zależy od kilku czynników: wysokość kredytu, okres kredytowania, a także skala działalności, kondycja finansowa, efektywność firmy i stopień ryzyka. Należy mieć na uwadze, iż pomimo zdolności kredytowej, bank może nie udzielić przedsiębiorstwu kredytu obrotowego – nie mniej jednak takie decyzje banków są sporadyczne, bowiem kredyty obrotowe są udzielane coraz częściej nawet małym i stosunkowo nowym firmom i to na preferencyjnych warunkach – często nie jest wymagane nawet zabezpieczenie potencjalnego kredytu. […]