Korzyści z kryzysu

John Gerzema mówi o drugiej stronie kryzysu – możliwości na pozytywne zmiany. Perspektywa, z jakiej mówi dotyczy USA, jednak warto posłuchać i zastanowić się jak obecny kryzys wpłynie zarówno na zachowania globalne jak i lokalne konsumentów. Na pewno pojawiają się nowe okazje biznesowe, wystarczy zastanowić się nad tym, co kryzys zmienia w zachowaniach ludzi oraz jak powinna zmienić się Twoja firma, aby te okazje wykorzystać. […]

Pomoc dla ofiar kryzysu dopiero w przyszłym roku.

Jednym z celów Unii Europejskiej jest pomoc wszystkim tym, którzy ucierpieli z powodu kryzysu gospodarczego. Miała być ona świadczona m.in. w formie dotacji dla tych przedsiębiorstw, które z powodu kryzysu popadły w kłopoty finansowe czy też nie mogły ukończyć planowanych inwestycji. Niestety na taką pomoc polskie firmy będą musiały poczekać, przynajmniej do przyszłego roku. Firma, Read more about Pomoc dla ofiar kryzysu dopiero w przyszłym roku.[…]

Przyczyny kryzysu w gospodarce wolnorynkowej.

W środkach masowego przekazu bardzo często obecnie słyszymy na temat kryzysu gospodarczego. Wielu ludzi za obecny stan sytuacji ekonomicznej obarcza pewne grupy osób, polityków, instytucje finansowe. Warto jednak się zastanowić, czy jest możliwe uniknięcie kryzysu, tzn., czy możliwy jest ciągły wzrost gospodarczy bez żadnych nawet krótkotrwałych okresów recesji.

Gospodarkę wolnorynkową charakteryzuje swoboda wejścia i wyjścia z rynku. Oczywiście jest to pewnego rodzaju teoretyczne założenie, które w praktyce napotyka pewne bariery prawne i ekonomiczne. W zależności od branży w której działają przedsiębiorstwa muszą one spełnić określone wymagania. Każdy jednak ma prawo być przedsiębiorcą. Codziennie zatem dochodzi do wielu milionów, a nawet wielu miliardów transakcji kupna sprzedaży. Są to naturalne procesy, które w praktyce są niemożliwe do skontrolowania. Potrzeby konsumentów są bardzo różne i zmienne, nawet najbardziej doskonałe badanie, nie odpowie nam na pytanie jaki będzie globalny popyt za miesiąc, rok czy za 10 lat. Ludzie zatem kierując się swoimi upodobaniami, kupują to co jest im w tym momencie potrzebne. Jednak w pewnym momencie każdy człowiek posiada tyle dóbr, że jego konsumpcja powoli zaczyna spadać. […]

Walka z kryzysem trwa.

Komisja Europejska 22 lipca przyjęła kolejną propozycję, która ma wspomóc państwa członkowskie w walce z kryzysem. Tym razem chodzi o ustawę, która ułatwia pozyskiwanie dotacji unijnych na cele walki z bezrobociem i właśnie kryzysem gospodarczym. Uchwalony pakiet to przede wszystkim uchwały, które pozwolą szybciej i łatwiej rozdysponować unijne fundusze. Wśród szeregu propozycji najciekawsza i najbardziej Read more about Walka z kryzysem trwa.[…]