Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży jest czynnością prawną, w której sprzedawca przenosi na kupującego własność nabytej przez niego rzeczy. Kupujący z kolei jest zobowiązany do uiszczenia odpowiedniej ceny za zakupioną rzecz –  Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. (art. 535 KC)

Sprzedaż zobowiązuje dwie strony – sprzedający przenosi rzeczy lub prawa na kupującego, który płaci za nieokreśloną kwotę pieniężną. Wypływający wniosek jest prosty; umowa sprzedaży jest umową o charakterze odpłatnym. Całkiem inna sytuacja jest wówczas, kiedy nabywca jest zwolniony z zapłaty za rzecz – niemniej jednak mówimy wtedy o umowie darowizny.

Obowiązkiem kupującego jest zapłacenie za daną rzecz. Można rzec, że cena jest swego rodzaju ekwiwalentem zakupionych rzeczy w drodze umowy sprzedaży. Określa ona trzy podstawowe elementy:

  1. wartość danej rzeczy
  2. koszty sprzedaży
  3. zysk, który otrzymuje sprzedawca […]