Rozmowa o Biznesie :: Katarzyna Orłowska :: Leasing

W naszej następnej Rozmowie o Biznesie, chcielibyśmy postarać się przyjrzeć bliżej jednemu z narzędzi finansowych jakim jest leasing. Naszym rozmówcą jest specjalista ds. leasingu – Katarzyna Orłowska.

Mateusz Orłowski: Zacznijmy od tego, czym jest leasing?

Katarzyna Orłowska: Leasing to najpopularniejsze obok kredytu narzędzie finansowe, służące finansowaniu środków trwałych w przedsiębiorstwie (począwszy od środków transportu poprzez maszyny i urządzenia po nieruchomości). Leasing to umowa cywilno – prawna, na mocy której leasingodawca oddaje w użytkowanie leasingobiorcy czyli korzystającemu środki trwałe, a korzystający płaci za ich użytkowanie raty leasingowe.

Leasingobiorcom mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa jak również duże firmy i korporacje. […]