Plan marketingowy

Korzyści dla uczestników: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jaką rolę gra plan marketingowy w codziennej działalności firmy. Poznają metody zdobywania danych wyjściowych oraz ich przetwarzania. Dowiedzą się jak skonstruować plan marketingowy, właściwie przedstawić go władzom i pracownikom firmy oraz jak wykorzystać jego atuty w długofalowym zarządzaniu firmą. Będą potrafili uczynić z planu marketingowego poręczne narzędzie Read more about Plan marketingowy[…]

Marketing mix. 4P.

Przedsiębiorstwo podejmuje wiele różnych, przedsięwzięć, aby zaspokoić potrzeby nabywców. Prowadzą one do tworzenia i rozwoju marketingu mix, który pozwoli skutecznie dotrzeć produktom do nabywców, a przedsiębiorstwu osiągnąć zysk.

Marketingiem mix nazywamy znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstwo czynniki (zmienne), które łączone są razem po to, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia ostatecznych nabywców.

Obejmuje koncepcje produktu wytworzonego i rozprowadzonego do miejsc, gdzie można go kupić, proponowanego w celu powiadomienia o nim potencjalnych nabywców i oferowanego po cenie akceptowalnej przez nabywców oraz zapewniającej zwrot kosztów i zysk. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix, to jednak potrzeby i pragnienia nabywców tworzących go są punktem wyjścia kompozycji poszczególnych składników marketingu mix. […]

Czym jest marketing, promocja i reklama?

Do przygotowania poniższego wpisu skłoniło mnie często występujący brak rozróżnienia między marketingiem, promocją i reklamą. Niestety dla bardzo wielu przedsiębiorców są to pojęcia oznaczające to samo. A tak nie jest. Każde z nich oznacza, coś innego. Warto znać różnicę. Ta wiedza przyda się szczególnie podczas przygotowania biznesplanu dla własnego przedsiębiorstwa.

Czym jest marketing?

Słowo „marketing” pochodzi z j. Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej dziedziny, definiuje marketing jako: „proces planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług, w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne.” Definicja ta podkreśla wagę korzystnych transakcji wymiennych, które zaspokajają cele zarówno kupujących, jak i sprzedających idee, produkty i usługi – niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze osoby, czy też o organizacje. Innymi słowy – marketing to dostarczanie właściwego produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie. […]

Marketing-mix na rynku globalnym w ujęciu teoretycznym

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo przyjmie już ogólną, konkurencyjną strategię marketingową (określaną w literaturze jako „zestaw instrumentów i działań, za sprawą których firma planuje przejście z obecnego punktu położenia, do pożądanej pozycji rynkowej w przyszłości”), podjąć się może opracowania szczegółowego planu kompozycji marketingowej. Oznacza to w praktyce zdefiniowanie metod działania, treści i formy przekazów promocyjnych tudzież kanałów zbytu, skierowanych do konkretnych segmentów rynkowych, których właściwy dobór zapewni firmie skuteczność w realizacji celów.

Marketing-mix stanowi jedną z kluczowych koncepcji i dominujących idei nowoczesnego marketingu, pozwalającą m.in. na wyznaczenie założeń budżetowych firmy i opracowanie zasad planu marketingowego. Może być on z powodzeniem adaptowany do potrzeb rynków zagranicznych, aczkolwiek w warunkach międzynarodowych wymaga specyficznych zachowań. Przytaczając definicję P. Kotlera: „marketing-mix jest zestawem instrumentów, poddających się kontroli przedsiębiorstwa, dzięki którym ma ono możliwość wpływania na rynek w celu uzyskania zamierzonych reakcji nabywców”. Zgodnie z ideą kompozycji 4P, elementy marketingu-mix stanowią: produkt, cena, dystrybucja oraz promocja. […]

Czym jest Public Relations?

Chociaż każdy słyszał o public relations, to mało osób wie cokolwiek na ten temat. Jedno jest pewne – public relations robi zawrotną karierę. Powstało wiele definicji, jednak najprościej można powiedzieć, że jest to kształtowanie wizerunku organizacji. Public relations to dziedzina, która łączy się z ekonomią, a także socjologią, marketingiem i psychologią. Chociaż działalność  ta zyskuje coraz większą popularność, to jednak sam zwrot nie ma polskiego odpowiednika, używa się angielskiego określenia.

Public relations bardzo często utożsamia się z reklamą. Jednak nie są to pojęcia tożsame. Reklama jest formą promocji, która zachęca poprzez wzmocnioną siłę przekazu. Public relations bazuje na wiarygodnej informacji. Można nawet powiedzieć, że ta działalność stanowi konkurencję dla reklamy. […]

Co to jest marketing szeptany?

Powyżej wstawiłem ciekawą prezentację, która wyjaśnia, czym jest marketing szeptany. Dla każdego, kto chciałby bardziej zgłębić zawiłości marketingu szeptanego polecam książkę The Word of Mouth Manual Volume II. W wersji elektronicznej jest darmowa i możesz ją pobrać tutaj. Łukasz Schab – Doradca Strategiczny, autor www.marketingaudit.pl i ekspert Biznesplany.Biz

Podstawy negocjacji w biznesie.

Negocjacje to dwustronny proces polegający na wzajemnym komunikowaniu się. Celem komunikacji jest osiągnięcie porozumienia przy jak najmniejszym polu konfliktowym tak, aby obydwie strony były zadowolone. Niezwykle ważną umiejętnością w kolejnych fazach negocjacji jest skuteczne komunikowanie się, które wynika z przestrzegania kilku podstawowych zasad. Przede wszystkim musimy koncentrować naszą uwagę na partnerze negocjacyjnym w taki sposób, Read more about Podstawy negocjacji w biznesie.[…]

O czym warto pamiętać tworząc plan marketingowy?

Powinieneś zwrócić uwagę na kilka rzeczy tworząc plan marketingowy:

Mniej znaczy więcej.

Większość marketerów i właścicieli firm popełnia błąd bycia zbyt ambitnym w ich działaniach marketingowych. Rezultatem jest zaplanowanie i realizacja zbyt dużej liczby działań które nigdy nie są robione ciągle i dobrze. Z prostego powodu: Brakuje na nie czasu. Mniej działań oznacza większe efekty.

Lepsze efekty osiągniesz, gdy skupisz się na kliku wybranych działaniach marketingowych i będzie je realizował częściej i lepiej. […]