Człowiek w centrum wszechświata – czyli marketingowy powrót do tradycji epoki Oświecenia

Nawiązując raz jeszcze do niedawnego ogólnopolskiego Konkursu Twórców Reklamy, wielu – wypowiadających się podczas towarzyszących mu prelekcji i wykładów – ekspertów branżowych zwróciło uwagę na fakt, iż kampanie marketingowe powinny kształtować światopogląd konsumentów, wpisywać się w tworzenie kultury popularnej. Znalazło się sporo zwolenników poglądu, że reklama służyć ma „schwytaniu odbiorcy”, wpływać na jego świadomość, przy jednoczesnym zachowaniu pozorów, iż pozostaje on niezależnym, suwerennym decydentem. Reklamowe slogany, marketingowe gadżety, obrazki czy przesłania kampanii marketingowych winny powracać w myślach konsumenta nie tylko wówczas, gdy udaje się on do sklepu czy też włącza komputer z zamiarem „wybrania się na zakupy”, ale również towarzyszyć mu w codziennym życiu, czyli – mówiąc kolokwialnie – „wejść w krew”. Dominujące obecnie na globalnym rynku dóbr i usług korporacje równie często wykorzystują w swych działaniach marketingowych dwie strategie – jedne chętnie posługują się dobrze znanymi stereotypami, które ludzie uznają i doceniają od dziesiątków lat, bowiem w znacznym stopniu pozwalają im one na uproszczenie procesu myślenia, podejmowania decyzji czy też stanowią wygodne, bo wypróbowane i sprawdzone, sposoby postępowania. Posłużenie się stereotypem daje korzyści obu stronom – Reklamodawcy pozwala ułatwić oraz powielić tę samą metodę promocji, to zaś oznacza oszczędności finansowe. […]

Marketing w małej firmie

Korzyści dla uczestników: Po szkoleniu uczestnik będzie wiedział, jak dobierać najlepsze narzędzia promocji stosownie do swojej branży i specyfiki klienteli. Poradzi sobie z wykorzystaniem tak popularnych metod promocji firmy jak mailing, materiał drukowany czy strona internetowa. Metody pracy: Szkolenie będzie miało formę mieszaną: wykładu  teoretycznego oraz warsztatu, podczas którego uczestnicy wymyślać będą działania promocyjne dla Read more about Marketing w małej firmie[…]

Polski marketing okiem obserwatora – czyli spojrzenie z zewnątrz na polskie podwórko reklamowe…

Niedawno w jednej ze stołecznych galerii obejrzeć można było wielce interesującą – nie tylko dla miłośników sztuki, lecz przede wszystkim dla specjalistów z branży marketingowej – wystawę, prezentowaną w ramach ogólnopolskiego Konkursu Twórców Reklamy, zaś przy tej okazji odbyły się wykłady i prelekcje ekspertów tejże dziedziny, m.in. M. Palma-Jensena, założyciela jednego z najbardziej znanych szwedzkich studiów reklamowych. Z wyjątkowym uznaniem zagranicznych recenzentów spotkały się w szczególności dzieła polskich fotografów, silnie oddziałujące na emocje odbiorcy. Do takich należał z pewnością plakat, promujący kampanię społeczną „Dzieci Niczyje”, mającą na celu przeciwdziałanie agresji w rodzinie oraz zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem (nader często lekceważony, zwłaszcza na poziomie wspólnot lokalnych) przemocy wobec małych dzieci. Niektórzy spośród zagranicznych gości wyrazili jednak także przekonanie, iż plakat ów jest dziełem nazbyt brutalnym, a zamiast zainteresować odbiorców przekazu, wręcz ich odrzuca. […]

Plan marketingowy

Korzyści dla uczestników: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jaką rolę gra plan marketingowy w codziennej działalności firmy. Poznają metody zdobywania danych wyjściowych oraz ich przetwarzania. Dowiedzą się jak skonstruować plan marketingowy, właściwie przedstawić go władzom i pracownikom firmy oraz jak wykorzystać jego atuty w długofalowym zarządzaniu firmą. Będą potrafili uczynić z planu marketingowego poręczne narzędzie Read more about Plan marketingowy[…]

Plemiona, którym przewodzimy

Seth Godin twierdzi, że Internet zakończył erę marketingu masowego i przywrócił do życia jednostkę społeczną z odległej przeszłości: plemię.

Chodzi o plemiona oparte na wspólnych ideach i wartościach, które dają zwykłym ludziom moc przewodzenia i dokonywania wielkich zmian. Seth Godin przekonuje nas do dokonania tych zmian. […]

Interpretacja marketingu.

Nie jest możliwe poprawne planowanie marketingowe bez wiedzy, czym, tak właściwe jest marketing oraz jego narzędzia. Dlatego na początku przejdziemy przez wyjaśnienie istoty marketingu oraz pokazanie jak przedstawia się wiedza o narzędziach marketingu.

Spróbujmy zdefiniować, czym tak właściwie jest marketing. Na początku należy zauważyć, że w praktyce słowo marketing nie zawsze jest prawidłowo używane. Nieporozumienia wynikają z braku jednoznacznego odpowiednika w języku polskim. Nic, więc dziwnego, że wiele osób podkłada pod nie różne, nie zawsze pozytywne treści. I tak marketing kojarzy się z ekscytującą karierą, innym z cynicznym wykorzystaniem konsumentów za pomocą różnych form perswazji. Niektóre działania marketingowe, takie jak: sprzedaż czy reklama, są najbardziej widocznymi i najmniej tajemniczymi elementami wydatków firmy. Stąd dla wielu stanowią istotę marketingu. Najczęściej marketing utożsamiany jest z promocją, a właściwie jednym z jej instrumentów – reklamą. Dla wielu dyrektorów przedsiębiorstwa fakt reklamowania się jest równoznaczny z marketingiem. Tymczasem reklama jest tylko jednym i to wcale nie najważniejszym instrumentem promocji. Kolejne nieporozumienie to mylenie sprzedaży z marketingiem. Jest to identyczny błąd jak poprzednio.

Marketing jest filozofią biznesu, obejmującą o wiele więcej czynności niż tylko sprzedaż i reklamę; nie zawsze jest ekscytujący, jednak jego zdaniem nie jest wmawianie konsumentom produktów lub usług, których nie chcą. […]

Książka „Nowy Marketing” – pdf

Już jakiś czas temu miałem okazję zapoznać się z książką Dominika Kaznowskiego „Nowy marketing”. Jeśli do tej pory nie miałeś okazji jej przeczytać, warto abyś zapoznał się z nią już teraz. Zawiera ciekawe informacje, które warto poznać gdy zaczynasz poważnie myśleć o wprowadzeniu własnych działań marketingowych do internetu. Dla niektórych, w tym być może również dla Ciebie jest to nieznany świat. Zamiast uczyć się na własnych błędach, warto abyś poświęcił chwilę i poznał podstawy. […]

Czym jest marketing, promocja i reklama?

Do przygotowania poniższego wpisu skłoniło mnie często występujący brak rozróżnienia między marketingiem, promocją i reklamą. Niestety dla bardzo wielu przedsiębiorców są to pojęcia oznaczające to samo. A tak nie jest. Każde z nich oznacza, coś innego. Warto znać różnicę. Ta wiedza przyda się szczególnie podczas przygotowania biznesplanu dla własnego przedsiębiorstwa.

Czym jest marketing?

Słowo „marketing” pochodzi z j. Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej dziedziny, definiuje marketing jako: „proces planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług, w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne.” Definicja ta podkreśla wagę korzystnych transakcji wymiennych, które zaspokajają cele zarówno kupujących, jak i sprzedających idee, produkty i usługi – niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze osoby, czy też o organizacje. Innymi słowy – marketing to dostarczanie właściwego produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie. […]