Lubelszczyzna i szybki internet dzięki środkom unijnym

Sieć szerokopasmowa w województwie lubelskim to nie tylko szansa na rozwój techniczny regionu, to również impuls do wzrostu społeczno-gospodarczego w całej Polsce Wschodniej –powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej, która 21 stycznia 2011 r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Konferencja towarzyszyła uroczystości podpisania umowy między marszałkiem województwa lubelskiego Krzysztofem Hetmanem a prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożeną Lublińską-Kasprzak w ramach projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Budżet projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” wynosi ponad 388,8 mln zł. Łączna kwota dofinansowania projektu to 303,8 mln zł, natomiast wkład własny samorządu – 16 mln zł.

Ze środków tych zostanie sfinansowana budowa internetowej szkieletowej sieci szerokopasmowej, która umożliwi lokalnym operatorom telekomunikacyjnym oferowanie usług szerokopasmowych w ich regionach. Pozwoli to na przyspieszenie tempa rozwoju województwa lubelskiego, poprzez zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. […]

Szkolenia dotyczące przygotowywania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od dnia 16 listopada 2009 roku postanowiło wznowić cykl szkoleń dotyczących raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Spotkania te organizowane są w ramach inicjatywy Projekt pipeline i skierowany jest do osób reprezentujących wnioskodawców indywidualnych projektów, które są realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz Read more about Szkolenia dotyczące przygotowywania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko[…]

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach Programu Kapitał Ludzki

Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ogłosił nabór ofert na temat optymalizacji dokumentu „Zasady udzielania pomocy publicznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nabór ten ma na celu poprawienie spójności tekstu, ujednolicenie całości treści, korekta merytoryczna oraz prawna. Ma to na celu usprawnienie pracy Instytucji Pośredniczących, Beneficjentów, a także wszystkich uczestników projektu. Read more about Zaproszenie do złożenia oferty w ramach Programu Kapitał Ludzki[…]

Rozwój Polski Wschodniej przyjazny dla środowiska

Rozwój Polski Wschodniej to program operacyjny powstały z myślą o najbiedniejszych regionach naszego kraju, który ma na celu rozwój gospodarczy 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. Pieniądze z tego programu mogą być przeznaczone na różnorodne działania jak choćby rozwój turystyki w regionie, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej czy poprawa komunikacji. Niezależnie jednak od przeznaczenia pieniędzy, Read more about Rozwój Polski Wschodniej przyjazny dla środowiska[…]

Nowa procedura odwoławcza dla firm

Dla wielu przedsiębiorstw dotacje z Brukseli są w obecnym trudnym czasie jedyną szansą na przetrwanie. Nic więc dziwnego, że brak możliwości odwołania się od nieprzyznania dotacji w momencie gdy firma spełniła wszystkie wymagania, był w ostatnich tygodniach gorącym tematem i wywołał niemal „odwoławczą aferę”. Na szczęście już w tym tygodniu resort rozwoju ureguluje pewne kwestie Read more about Nowa procedura odwoławcza dla firm[…]

Dotacje wyrównają szanse

Głównym zadaniem jakie stawiano przed dotacjami z Brukseli było zmniejszenie różnić między bogatymi i biednymi regionami poszczególnych państw. W Polsce różnice te widać szczególnie między wschodem i zachodem kraju, a unijna pomoc miała je zatrzeć. Niestety, do tej pory cel nie został zrealizowany, a można nawet zaryzykować stwierdzenie, że dystans między tymi co mają i Read more about Dotacje wyrównają szanse[…]

Wniosek i dokumentacja, czyli staranie o dotacje w praktyce

Ponieważ zainteresowanie dotacjami z Brukseli jest obecnie ogromne, a składane wnioski opiewają na sumy znacznie przewyższające dostępny budżet, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które zarządza wsparciem z Unii Europejskiej musiało wprowadzić sprawny system, który pozwoliłby przyznawać dotacje tylko tym „najbardziej potrzebującym”. Podstawą tego systemu jest dokumentacja, na podstawie której dokonywany jest wybór. Zanim jednak złożymy odpowiednie dokumenty Read more about Wniosek i dokumentacja, czyli staranie o dotacje w praktyce[…]

Dobre zmiany w POIG

Kilka dni temu weszło w życie najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego , które dotyczy zmian przepisów w udzielaniu wsparcia w postaci dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla przedsiębiorców korzystających z programu Innowacyjna Gospodarka mamy bardzo dobre wieści, bo wprowadzone zmiany są bardzo korzystne. Najważniejsza nowinka to ta dotycząca zmiany zabezpieczeń dotacji. W myśl nowych Read more about Dobre zmiany w POIG[…]