Województwa wspierają eksportowe aspiracje lokalnych firm

Czy to przez skomplikowane procedury i długi czas oczekiwania na wsparcie, czy też lepszą „reklamę” przedsiębiorcy chętniej korzystają z funduszy na rozwój eksportu pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych niż z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”.

Większość RPO w województwach (na przykład w kujawsko-pomorskim czy lubelskim) zapewnia możliwość wsparcia eksportu lokalnym firmom w programach zbliżonych do PO IG 6.1. Głównie jest to możliwość otrzymania dofinansowania na wyjazdy na targi, wystawy i misje handlowe. Czyli akurat to, co interesuje w PO IG 6.1 przedsiębiorców najbardziej i to, o co najczęściej aplikują w swoich wnioskach. Nawet te województwa, które nie zawarły w RPO bezpośrednio takich zapisów (na przykład śląskie), wspierają lokalny biznes pośrednio. Co ważne, w RPO nie ma zapisów blokujących udział w konkursach firmom, których przychody z eksportu są większe niż 30 procent całości, jak ma to miejsce w PO IG 6.1. […]

Miliony dla małych, miliony dla średnich

Potężne pieniądze, bo prawie 460 milionów euro przeznaczy Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości na wspieranie wspólnych przedsięwzięć polskich przedsiębiorstw w Internecie. Relacje B2B (Business to Business) prowadzone za pomocą Internetu to nie tylko korzyść dla firm polegająca na obniżeniu kosztów działania, ale również – i to jest kluczowe dla rozwoju tych relacji – szybkość przenoszenia rzeczy w biznesie najcenniejszej – informacji. W tym roku Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka doczeka się dwóch konkursów. Pierwsza runda aplikacyjna zostanie ogłoszona najprawdopodobniej pod koniec marca 2010 roku.

Poziom możliwego dofinansowania zależy od wielu czynników – statusu firmy, kategorii wydatków, a nawet lokalizacji w poszczególnych województwach. Najmniej, bo do 45 procent wydatków pozyskać można na szkolenie pracowników. Nieco więcej, bo połowę wydatków otrzymać może firma na usługi ekspertów i doradców. Inwestycje to poziom dofinansowania rzędu 70 procent. Najwięcej, bo 85 procent kosztów można w formie refundacji otrzymać za informacje o udziale w projekcie środków unijnych (czyli za ogłoszenia i informacje). […]

Być jak kayak.com i ceneo.pl czyli PO IG 8.2 w natarciu

Analityków, osoby zainteresowane tematyką unijną i wreszcie samych potencjalnych beneficjentów zastanawia fakt, że podobne do siebie (choć spełniające inne cele) działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tak bardzo różnią się zainteresowaniem wykazywanym przez wnioskodawców. Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej z rundy aplikacyjnej na rundę bije rekordy popularności. „Bliźniacze” Działanie 8.2 Wdrażanie systemów B2B w przedsiębiorstwach notuje niskie zainteresowanie. Czy to wynik słabej promocji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości? A może – w porównaniu do innych działań procedura jest zbyt trudna, a tematyka skomplikowana? Specjaliści nie wykluczają, że zwłaszcza to pierwsze może mieć wpływ na kiepską frekwencję. Zwracają jednak uwagę, że sukces w wyścigu po dotacje z PO IG 8.2 oznacza, że kilka firm musi pracować nad jednym projektem. Firm często dotychczas rywalizujących ze sobą, zajmujących ten sam segment czy niszę rynkową. Gdy przedsiębiorstwa wcześnie ostro rywalizowały czy wręcz zwalczały się, trudno na takim fundamencie zbudować niezbędne w biznesie zaufanie.

Nic więc dziwnego, że dotychczas w tym działaniu „wyżywają się” głównie firmy informatyczne tworzące skomplikowane systemy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chciałaby jednak szerzej otworzyć drzwi do tych dotacji oraz „wypromować” PO IG 8.2. W tym celu na swoich stronach internetowych pokazała przykłady firm, które z pomocą unijnych środków osiągnęły sukces. […]

PO IG tym razem naprawdę innowacyjne

PO IG Działanie 8.1 – Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to dotychczas najczęściej krytykowane działanie w historii unijnych funduszy wdrażanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszyscy znamy z jednej strony obrazki stojących w prawdziwych kolejkach „elektronicznych” biznesmenów, którzy od późnej nocy wyczekują pod instytucjami przyjmującymi wnioski, by złożyć je na czas i jako pierwsi. Z drugiej strony krytyka prasy branżowej oraz ta prowadzona na internetowych forach wskazuje, że przy przyznawaniu dotacji dla innowacyjnych firm błędy goniły błędy. Pieniądze dostawały „innowacyjne” pomysły w rodzaju czwartego z kolei klonu portalu nasza-klasa.pl i im podobne pomysły. Nic więc dziwnego, że pod naporem krytyki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała rozwiązania, które mają sprawić, by pieniądze otrzymywały teraz projekty dające szansę na rynkowy sukces i te prawdziwie innowacyjne nie tylko w skali kraju, Europy, ale nawet gospodarki światowej. (To też spotyka się z krytyką, tym razem tych, którzy w kolejnej turze konkursowej liczyli na szybkie pieniądze na swoje marne projekty).

Zmieniły się, a właściwie zostały dodane, trzy kryteria obligatoryjne, które musi spełnić każdy wniosek. Najważniejsze mówi o tym, że projekt musi być rentowny w całym okresie trwałości. Projekt musi przynosić przychody z co najmniej dwóch źródeł związanych ze świadczeniem e-usług. Na koniec PARP zaznacza, że opis modelu biznesowego musi dawać gwarancję rynkowego powodzenia projektu. […]

Nabór wniosków do działania 1.4-4.1

Od dnia 16 listopada 2009 roku do 14 grudnia bieżącego roku odbywać się będzie nabór wniosków do działania 1.4-4.1, jest to druga runda konkursu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Nazwa projektu to: „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”. Aplikacje należy składać w jednej z Regionalnych Instytucji Finansujących właściwych Read more about Nabór wniosków do działania 1.4-4.1[…]

Infosystems SA otrzymało dotację od PARP

Spółka informatyczna Infosystems SA otrzymała aż 2,7 miliona dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4-4.1 . Pieniądze z dofinansowania zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów oprogramowania, wprowadzenie nowych technologii oraz rozwój spółki. Spółka Infosystems SA zwyciężyła z około dwustoma innymi przedsiębiorstwami, które stanęły do konkursu i jedną z siedemnastu firm, Read more about Infosystems SA otrzymało dotację od PARP[…]

Runda III P-rogramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ogłoszona została przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości III runda aplikacyjna w 2009 roku projektów w ramach Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego”. Termin składania aplikacji: od 28 września do 30 października bieżącego roku. Warto dodać, iż PARP może zamknąć nabór przed terminem ostatecznym. Stanie się tak wtedy kiedy kwota Read more about Runda III P-rogramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka[…]

Dobre zmiany w POIG

Kilka dni temu weszło w życie najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego , które dotyczy zmian przepisów w udzielaniu wsparcia w postaci dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Dla przedsiębiorców korzystających z programu Innowacyjna Gospodarka mamy bardzo dobre wieści, bo wprowadzone zmiany są bardzo korzystne. Najważniejsza nowinka to ta dotycząca zmiany zabezpieczeń dotacji. W myśl nowych Read more about Dobre zmiany w POIG[…]