Równi i równiejsi w PO IG 8.2

Dla przedsiębiorców informowanie o tym, ile pieniędzy w projekcie pochodzi z funduszy unijnym jest tyleż oczywistym, co żmudnym obowiązkiem. W PO IG 8.2 na ten cel można otrzymać nawet 85 procent kosztów kwalifikowanych (czyli na przykład ogłoszeń w prasie).

Ale w całości kosztów na informacje idą grosze. Prawdziwym sercem wniosku i jej sensem są pieniądze na inwestycje. A tutaj, w zależności od województw, mamy dużą rozbieżność w kwotach dofinansowania. Na taki sam pomysł w różnych częściach kraju możemy otrzymać radykalnie różne dotacje, a różnica może sięgnąć nawet kilkudziesięciu procent sumy dofinansowania.

I tak na dofinansowanie rzędu 70 procent inwestycji mogą liczyć mikro i mali przedsiębiorcy z lubelskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego, opolskiego, lubuskiego, łódzkiego i podkarpackiego. Średni przedsiębiorcy z tych województw otrzymać mogą 60 procent wsparcia, chyba, że operują w sektorze transportu – wtedy liczyć mogą na refundację 50 procent kosztów inwestycji. […]

Miliony dla małych, miliony dla średnich

Potężne pieniądze, bo prawie 460 milionów euro przeznaczy Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości na wspieranie wspólnych przedsięwzięć polskich przedsiębiorstw w Internecie. Relacje B2B (Business to Business) prowadzone za pomocą Internetu to nie tylko korzyść dla firm polegająca na obniżeniu kosztów działania, ale również – i to jest kluczowe dla rozwoju tych relacji – szybkość przenoszenia rzeczy w biznesie najcenniejszej – informacji. W tym roku Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka doczeka się dwóch konkursów. Pierwsza runda aplikacyjna zostanie ogłoszona najprawdopodobniej pod koniec marca 2010 roku.

Poziom możliwego dofinansowania zależy od wielu czynników – statusu firmy, kategorii wydatków, a nawet lokalizacji w poszczególnych województwach. Najmniej, bo do 45 procent wydatków pozyskać można na szkolenie pracowników. Nieco więcej, bo połowę wydatków otrzymać może firma na usługi ekspertów i doradców. Inwestycje to poziom dofinansowania rzędu 70 procent. Najwięcej, bo 85 procent kosztów można w formie refundacji otrzymać za informacje o udziale w projekcie środków unijnych (czyli za ogłoszenia i informacje). […]

Być jak kayak.com i ceneo.pl czyli PO IG 8.2 w natarciu

Analityków, osoby zainteresowane tematyką unijną i wreszcie samych potencjalnych beneficjentów zastanawia fakt, że podobne do siebie (choć spełniające inne cele) działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka tak bardzo różnią się zainteresowaniem wykazywanym przez wnioskodawców. Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej z rundy aplikacyjnej na rundę bije rekordy popularności. „Bliźniacze” Działanie 8.2 Wdrażanie systemów B2B w przedsiębiorstwach notuje niskie zainteresowanie. Czy to wynik słabej promocji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości? A może – w porównaniu do innych działań procedura jest zbyt trudna, a tematyka skomplikowana? Specjaliści nie wykluczają, że zwłaszcza to pierwsze może mieć wpływ na kiepską frekwencję. Zwracają jednak uwagę, że sukces w wyścigu po dotacje z PO IG 8.2 oznacza, że kilka firm musi pracować nad jednym projektem. Firm często dotychczas rywalizujących ze sobą, zajmujących ten sam segment czy niszę rynkową. Gdy przedsiębiorstwa wcześnie ostro rywalizowały czy wręcz zwalczały się, trudno na takim fundamencie zbudować niezbędne w biznesie zaufanie.

Nic więc dziwnego, że dotychczas w tym działaniu „wyżywają się” głównie firmy informatyczne tworzące skomplikowane systemy. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chciałaby jednak szerzej otworzyć drzwi do tych dotacji oraz „wypromować” PO IG 8.2. W tym celu na swoich stronach internetowych pokazała przykłady firm, które z pomocą unijnych środków osiągnęły sukces. […]