Fundusze strukturalne – blaski i cienie

Nie jest tajemnicą, że system wdrażania funduszy unijnych jest skomplikowany i sprawia wiele kłopotów potencjalnym beneficjentom. W mediach coraz częściej pojawia się wiele artykułów na ten temat a informacje w nich zawarte często to półprawdy oraz wynik frustracji osób, którym nie udało się pozyskać funduszy.

Z łatwością odnaleźć można również artykuły sponsorowane i reklamowe, zamawiane przez organizacje i osoby utrzymujące się z wdrażania funduszy. Postaram się w tym tekście w miarę obiektywnie przedstawić trochę faktów, które w mojej opinii mają zasadnicze znaczenie dla uporządkowania wiedzy w tej kwestii.

System wdrażania funduszy w latach 2007 – 2013 jest bardziej skomplikowany niż ten z lat 2004-2006?

W okresie grudzień 2006 r. – marzec 2007 r. do Komisji Europejskiej przesyłane były z Polski programy operacyjne. Komisja Europejska zaakceptowała polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na początku maja 2007 roku. Akceptując NSRO – plan wdrażania w oparciu o który przyznała Polsce wsparcie, zwróciła uwagę na skomplikowany system wdrażania programów zwłaszcza na instytucje pośredniczące pierwszego i drugiego stopnia. […]

Nabór wniosków do poddziałania 8.1.1 w ramach PO KL w województwie podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił termin naboru wniosków do poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim. Aplikować można osobiście, poprzez kuriera lub pocztą do 8 listopada bieżącego roku od godziny 8 do 15 w dni robocze w siedzibie: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Read more about Nabór wniosków do poddziałania 8.1.1 w ramach PO KL w województwie podkarpackim[…]

Darmowa restrukturyzacja firmy.

Przedsiębiorstwa, które z powodu kryzysu gospodarczego popadły w kłopoty finansowe będą mogły zostać „naprawione”. Ma to zagwarantować priorytet II programu „Kapitał Ludzki”, dzięki któremu poprawa kondycji finansowej firmy, zostanie sfinansowana w 100%. Na pomoc mogą liczyć te przedsiębiorstwa, które dobrze radziły sobie do 1 lipca 2008 roku, a po tym dniu zaczęły radzić sobie znacznie Read more about Darmowa restrukturyzacja firmy.[…]

Lepsza nauka dla gimnazjalistów.

W Gorzowie Wielkopolskim zakończył się właśnie projekt ,,Śmiało ku przyszłości! Portfolio ucznia szkoły gimnazjalnej”,  w którym brali udział uczniowie 3 klas gimnazjów z Gorzowa. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w licznych spotkaniach, warsztatach oraz wycieczkach. Projekt był finansowany w ramach trzech programów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej Read more about Lepsza nauka dla gimnazjalistów.[…]