Realizacja biznesplanów – niektóre aspekty praktyczne

Dość intuicyjnie ujmując (podejście analityczne znajduje się w dalszej części dokumentu), ze względu na realizację mierzoną ex post biznesplany można podzielić na:

  • Zrealizowane w całości – W wypadku jednego celu ma miejsce jego pełna realizacja (na przykład osiągnięcie przez firmę wartości księgowej równej milionowi złotych), w wypadku wielu celów ma miejsce pełna realizacja każdego z nich (na przykład osiągnięcie zakładanej wartości przez firmę oraz wprowadzenie jej na giełdę, biznesplan nie wymieniał żadnego innego celu).
  • Zrealizowane w części – Dla jednego celu ma miejsce jego częściowa realizacja (na przykład wprowadzenie produktu na rynek w jedynie kilku krajach Europy w miejsce zakładanego wprowadzenia go na rynki wszystkich krajów kontynentu). Dla wielu celów ma miejsce sytuacja, w której co najmniej jeden z nich nie został zrealizowany lub zrealizowano go jedynie częściowo. Częściową realizacją będzie osiągnięcie stanu opisanego w celach biznesplanu satysfakcjonujący, lecz jedynie w pewnym stopniu. Teoretycznie zatem samo zbudowanie dodatniej wartości rynkowej przedsiębiorstwa będzie można uznać za częściowy sukces, jednak może zostać uznane z zewnątrz na nietaktowne chwalenie się „częściową realizacją” biznesplanu w sytuacji w której w miejsce osiągnięcia wartości rynkowej przedsiębiorstwa na poziomie miliona złotych miało miejsce wypracowanie tej wartości na poziomie jedynie 100 tysięcy złotych. […]