Fundusze strukturalne – blaski i cienie

Nie jest tajemnicą, że system wdrażania funduszy unijnych jest skomplikowany i sprawia wiele kłopotów potencjalnym beneficjentom. W mediach coraz częściej pojawia się wiele artykułów na ten temat a informacje w nich zawarte często to półprawdy oraz wynik frustracji osób, którym nie udało się pozyskać funduszy.

Z łatwością odnaleźć można również artykuły sponsorowane i reklamowe, zamawiane przez organizacje i osoby utrzymujące się z wdrażania funduszy. Postaram się w tym tekście w miarę obiektywnie przedstawić trochę faktów, które w mojej opinii mają zasadnicze znaczenie dla uporządkowania wiedzy w tej kwestii.

System wdrażania funduszy w latach 2007 – 2013 jest bardziej skomplikowany niż ten z lat 2004-2006?

W okresie grudzień 2006 r. – marzec 2007 r. do Komisji Europejskiej przesyłane były z Polski programy operacyjne. Komisja Europejska zaakceptowała polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na początku maja 2007 roku. Akceptując NSRO – plan wdrażania w oparciu o który przyznała Polsce wsparcie, zwróciła uwagę na skomplikowany system wdrażania programów zwłaszcza na instytucje pośredniczące pierwszego i drugiego stopnia. […]

W oczekiwaniu na unijne konkursy

Miliony złotych w przyszłym roku trafią do osób chcących założyć firmę z pomocą środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2. To wiemy na pewno. Niestety, w większości województw nie wiadomo jeszcze kiedy ruszą konkursy, ani na jakich zasadach będą się odbywać. Zarówno urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy jak i instytucje pośredniczące bombardowane są pytaniami o harmonogram naborów i ich zasady. Odpowiedź – zwykle – jest taka sama.

– Harmonogram ogłaszania konkursów na rok 2010 zostanie opublikowany na stronie internetowej WUP www.efs.wup-katowice.pl z początkiem przyszłego roku niezwłocznie po zatwierdzeniu Planów działań przez Zarząd Województwa Śląskiego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Szacowany termin ogłoszenia konkursu w ramach Działania 6.2 PO KL to I kwartał 2010 roku. Planowana wartość alokacji na rok 2010 wynosi 40 milionów złotych – dowiadujemy się z katowickiego WUP. […]

Jak to się robi, czyli jak zdobyć dotację z PO KL Działanie 6.2 na Podlasiu?

Dobre wiadomości dla osób chcących założyć własną firmę z pomocą unijnych środków dochodzą z Podlasia. Choć nie są znane jeszcze dokładne terminy rozpoczęcia konkursów, to zakończono już wyłanianie firm szkoleniowych, które będą zajmowały się przyjmowaniem wniosków na terenie całego województwa.
O szczegółach informuje urzędnik z Punktu Informacyjnego PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W obecnym okresie programowania (lata 2007-2013) osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą  będą mogły ubiegać się o dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Program ten przewiduje taką pomoc w Działaniu 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Postępowanie w przypadku tego Działania wygląda następująco: […]

Jak założyć działalność gospodarczą za unijne pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki to jeden z programów, które będą realizowane w Polsce do 2013 roku. Większość pieniędzy pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. To właśnie pochodzenie określa charakter tych pieniędzy i całego programu. Większość funduszy zostanie przekazana w ramach działań, których podstawowym celem jest rozwój zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

Dla osób poszukujących źródeł finansowania ich firm to bardzo dobra wiadomość, bo to właśnie do nich skierowany jest ten program. Osoby poszukujące pieniędzy na założenie własnego biznesu szczególnie interesować powinno Działanie 6.2 PO KL. Wśród kilku priorytetów tego działania znalazły się takie jak projekty skierowane na wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą i projekty skierowane na promocję przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości. […]

Zawieszenie konkursu do działania 9.2 w województwie kujawsko – pomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego informuje o zawieszeniu konkursu do działania 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko- pomorskim z dniem 13 października bieżącego roku. Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego powodowana jest tym, że łączna wartość dofinansowania złożonych wnioskach konkursowych przekroczyła próg stu procent przewidywanej alokacji Read more about Zawieszenie konkursu do działania 9.2 w województwie kujawsko – pomorskim[…]

Zakończono konsultacje dokumentu „Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Zakończono konsultacje społeczne „Poradnika dotyczącego realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.  Dokument ten został umieszczony na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego: www.efs.gov.pl w zakładce Działania promocyjne, w sekcji Najnowsze wydawnictwa. Poradnik był konsultowany społecznie, można było zgłaszać swoje uwagi, które pomogły ulepszyć tekst dokumentu, powstał on Read more about Zakończono konsultacje dokumentu „Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”[…]

Bezpłatne szkolenie: Rozlicznie projektów finansowanych w ramach EFS w Opolu

Regionalny Ośrodek Europejskich Funduszy Społecznych w Opolu organizuje bezpłatne szkolenie o tematyce: Rozliczanie projektów finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie to odbędzie się w dniach 13 i 14 października 2009 roku, poprowadzi je pani Renata Ćwirzeń- Szymańska. Miejsce warsztatów to budynek Związku Stowarzyszeń Społeczno- Kulturalnych w Polsce przy ulicy Krupniczej 15 w Opolu. Szkolenie Read more about Bezpłatne szkolenie: Rozlicznie projektów finansowanych w ramach EFS w Opolu[…]

Przedłużenie naboru do działania 6.2 w województwie opolskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w związku z koniecznością zmian Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów oraz Beneficjentów pomocy, którzy przystępują do działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie opolski przedłużył termin przyjmowania wniosków do dnia 30 października bieżącego roku. Wojewódzki Urząd Pracy informuje także, iż wszyscy wnioskodawcy, Read more about Przedłużenie naboru do działania 6.2 w województwie opolskim[…]