Jeszcze o beneficjentach – czyli jakie możliwości wsparcia są w dyspozycji przedsiębiorców?

Wreszcie czas na najbardziej interesującą nas grupę potencjalnych beneficjentów funduszy, a więc przedsiębiorców. Podmioty prowadzące w Polsce działalność gospodarczą mają możliwość otrzymać środki na przedsięwzięcia zróżnicowanego typu – od innowacyjnych, wymagających długotrwałych i skomplikowanych badań, poprzez kosztowne inwestycje w infrastrukturę, aż po doradztwo i szkolenia, a więc wzmacnianie „kompetencji miękkich” pracowników. Zamierzając sięgnąć po unijne fundusze, trzeba jednak po pierwsze mieć w pamięci pewne istotne ograniczenie, wynikające z rodzaju branży, w jakiej działa nasza firma. Jeśli bowiem przedsiębiorstwo nasze funkcjonuje w sektorze rolno-spożywczym (przy czym może to być zarówno przetwórstwo, jak i sprzedaż wyrobów), to możemy starać się o dofinansowanie ze środków PROW, natomiast w pozostałych przypadkach istnieje możliwość pozyskania funduszy z RPO, PO IŚ, PO KL, PO IG czy też PO RPW. […]

Pół miliona z PAPR dla zagrożonych z powodu kryzysu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła kolejną inicjatywę mającą uchronić przedsiębiorstwa przed skutkami kryzysu gospodarczego. Tym razem na pomoc mogą liczyć te firmy, które wykażą, że są dotknięte kryzysem. Projekt PARP zakłada, że przedsiębiorstwa, które od połowy 2008 roku wpadły w tarapaty finansowe, będą mogły za darmo skorzystać z pakietu szkoleń i doradztwa Polskiej Agencji Rozwoju Read more about Pół miliona z PAPR dla zagrożonych z powodu kryzysu.[…]

Konkursu w ramach Działania 6.2 w Krakowie – rozpoczęty.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza KONKURS NR POKL/6.2/II/09 na projekty realizowane w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem Działania 6.2 jest promocja oraz Read more about Konkursu w ramach Działania 6.2 w Krakowie – rozpoczęty.[…]

Szkolenia za granicą finansowane przez UE.

Województwo łódzkie jako pierwsze postanowiło postawić na międzynarodową współpracę i ogłosiło konkurs, w którym dotację można otrzymać na szkolenia, pod warunkiem, że będą odbywać się wraz z zagranicznym partnerem. O dofinansowanie mogą ubiegać się placówki oświatowe na takie działania jak m.in. uatrakcyjnianie kształcenia czy organizacja dodatkowych zajęć, dzięki którym możliwa będzie międzynarodowa współpraca. Ponadto Urząd Read more about Szkolenia za granicą finansowane przez UE.[…]

Firmy z Opola nie chcą unijnych pieniędzy.

Zakończył się termin składania wniosków o dotacje dla przedsiębiorców w województwie opolskim. Do wzięcia było w sumie 13 milionów euro, jednak jak się okazało opolscy przedsiębiorcy dofinansowań nie chcą, gdyż złożone wnioski opiewają na zaledwie połowę tej kwoty. Swego zdziwienia i rozczarowania tym faktem nie krył prezes Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki. Wyniki są o tyle Read more about Firmy z Opola nie chcą unijnych pieniędzy.[…]