Zarządzanie przez komunikację

Dyrektor firmy do przebywającego na wczasach pracownika napisał pismo: – PPPPPPP W odpowiedzi otrzymał list od tego pracownika: – DUPA Po powrocie dyrektor zaprasza go na dywanik… – To ja pisze elegancko Po Przyznaną Premię Proszę Przyjechać Pociągiem Pospiesznym, a Pan mi tu wulgaryzmy? – Ja? Ależ jak? Ja odpisałem Dziękuję Uprzejmie Przyjadę Autobusem.

Powyższy przykład ilustruje, do jak paradoksalnych sytuacji dochodzić może w przedsiębiorstwie, w którym szwankuje komunikacja pomiędzy poszczególnymi szczeblami w hierarchii służbowej. Koncepcja ZPK, podobnie jak ZPP, stanowi w związku z tym fundament sprawnego funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw, zwłaszcza tych o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Z psychologicznego punktu widzenia, problem efektywnej komunikacji jest kluczem do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, bowiem stworzenie procedury stałych konsultacji i rozmów ze wszystkimi podwładnymi działa na nich uspokajająco i pozwala pozyskać ich zaangażowanie. Pracownik z uwagą wysłuchany, mogący zasięgnąć porady szefa w każdej sprawie zawodowej, to człowiek podejmujący swą pracę ze świadomością jej wartości i przydatności. Na tym właśnie bazuje motywacyjny wymiar ZPK – w ramach tejże metody zarządzania kierownik winien dać podwładnym do zrozumienia, iż są oni dlań ważnymi osobami, z których zdaniem się liczy i z którymi dzieli się zarówno swymi nadziejami, jak i problemami. […]

Zarządzanie przez innowacje

Szef do pracownika:
– Miarka się przebrała, zwalniam pana!
– Zwalniam? Jestem naprawdę mile zaskoczony szefie, bo zawsze myślałem, że niewolników się sprzedaje!

Kolejna motywacyjna metoda zarządzania znana jest także pod nazwą „Management by Breakthrough”, co przetłumaczyć można jako „Zarządzanie przez Punkty Przełomowe”. Jej filozofia przewodnia zakłada (podobnie jak większość nowoczesnych technik kierowania) wzrost zaangażowania wszystkich członków personelu w działaniu na rzecz osiągnięcia celów strategicznych firmy, co ma zostać zrealizowane przede wszystkim poprzez zmianę podejścia menedżerów do podwładnych. Autorytarny styl kierowania zastąpiony zostaje partnerskim, dzięki czemu pracownicy wykazać się mogą innowacyjnością tudzież kreatywnością. Koncepcja ZPI zmierza do rozwoju firmy poprzez implementację szeroko zakrojonych zmian w kluczowych dziedzinach działalności biznesu. Ów ofensywny styl zarządzania doskonale sprawdza się w gospodarce wolnorynkowej i w warunkach intensyfikacji walki konkurencyjnej, kiedy to ekspansja wymaga porzucenia zachowawczych strategii, prowadzących do stagnacji w przedsiębiorstwie, a w ostatecznym efekcie skutkujących utratą udziału rynkowego – zgodnie z powiedzeniem „kto stoi w miejscu, ten się cofa”… Umiejętność efektywnego zarządzania zmianami i nieustannej adaptacji otoczenia wewnętrznego firmy do zmiennych warunków działania w środowisku międzynarodowym, pozwala – ale nie gwarantuje – osiągać sukcesy w rywalizacji z konkurentami. […]

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest bardzo popularną formą zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami. Podstawą jej zaletą jest prostota i stosunkowo niewielka liczba formalności, które należy spełnić aby powstała spółka. Wspólnicy zakładający wspólne przedsięwzięcie muszą złożyć wizytę w Urzędzie Gminy, gdzie należy wypełnić formularz EDG-1. Złożenie tego dokumentu powinno oznaczać, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, tzw. „jedno okienko”, że przedsiębiorcy nie muszą już zgłaszać swojej działalności w Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jednak w praktyce bywa z tym różnie i czasami spotkanie z jednym urzędnikiem nie wystarczy.

Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest natomiast wymagana w tym przypadku forma aktu notarialnego, co pozwala przedsiębiorcom na całkiem nie małe oszczędności. Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem. Zyskami dzielą się po równo chyba, że w umowie spółki jest zapisane inaczej. […]