Psychologia szefa

Korzyści dla uczestników: Poznanie podstaw analizy transakcyjnej. Świadomość własnych barier komunikacyjnych. Świadomość mechanizmów unikania prawdziwego kontaktu z rozmówcą. Nabycie praktycznych umiejętności autentycznego komunikowania i empatycznego patrzenia na drugą osobę. Rozwój umiejętności menedżerskich w zarządzania ludźmi. Zaangażowanie i przekonanie uczestników do zmiany postaw w stylu zarządzania. Metody pracy: Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i wykładową. Uczestnicy Read more about Psychologia szefa[…]