Jak się wyróżnić na tle konkurencji – czyli co zrobić, by nie utonąć w bloku reklamowym?

O ile naszym zamiarem – jako autora koncepcji kampanii marketingowej – jest skupienie uwagi odbiorców na reklamie oraz sprawienie, by przyjrzeli jej się aktywnie i z zaangażowaniem, powinniśmy zadbać jednak nie tylko o atrakcyjną jej formę, ale również wypełnić ją treścią. Dla przykładu, przekazać możemy nowatorską informację, wskazującą konsumentom na możliwość alternatywnych zastosowań promowanego produktu. Odkryciem nie będzie również konstatacja, iż zainteresowanie konsumentów przyciągają przede wszystkim te usługi i produkty, które w istocie warte są kupienia, a zatem cechują się niskim wskaźnikiem cena/jakość. We współczesnym marketingu znaczenia nabiera jednak nie tylko jego perswazyjny aspekt (o którym za chwilę) ani nawet innowacyjność cech czy właściwości przedmiotu przekazu reklamowego. W równym stopniu liczy się to, co specjaliści od marketingu politycznego nazywają „narracją”, a co bywa również określane mianem „storytelling”, czyli tworzenia opowieści wokół produktu. Może to dotyczyć zupełnie prozaicznych i – wydawałoby się – zupełnie nie nowatorskich produktów. Nawet one, „opakowane” w odpowiednią opowieść, pozwalającą pozyskać zaangażowanie potencjalnych nabywców i uczynić z nich prosumentów, którzy sami kreują cechy tego, co naprawdę chcą kupić, stać się mogą obiektem pożądania rzeszy nabywców. Konstruując komunikat perswazyjny, pamiętać musimy również, iż oglądając go, konsumenci w sposób nieświadomy wykreują w swym umyśle pewne archetypiczne konstrukcje, z którymi zapewne utożsamiona zostanie w trwały sposób nasza marka. Jeśli więc chcemy zmaksymalizować skuteczność komunikatów, winniśmy starać się zaangażować odbiorców w opowieść, dostarczyć im rozrywki, próbować stworzyć społeczność skupioną wokół naszego produktu i mającą odrębną tożsamość…wreszcie zaś odwoływać się w naszych przekazach do wartości, stanowiących uniwersalizmy kulturowe, jakimi są np. prestiż, sukces, wygoda czy szczęście rodzinne. […]