Zmierzch bogów, czyli…koniec epoki marek?

Z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać możemy, iż niejednokrotnie nawet sławni i rozpoznawalni, doświadczeni eksperci z branży marketingowej zastanawiają się nad odpowiedziami na pytania, jakie zadają sobie zwykle…dzieci. Pomyślmy przez chwilę – czy gdyby lemoniada nosiła inną nazwę, smakowałaby tak samo słodko i równie dobrze się sprzedawała? I czy w takim samym stopniu zachwycalibyśmy się kwiatami róży, gdyby nosiły one miano, dajmy na to…fikumików? Świadomie przywołuję ów twórczy neologizm, by w umyśle czytelnika nie wytworzyć automatycznych skojarzeń z obiektem o danej nazwie. Kładące się wciąż cieniem nad globalną gospodarką widmo ekonomicznego kryzysu wywołało pewien popłoch wśród specjalistów z dziedziny marketingu, zwłaszcza gdy nawet największe oraz najbardziej dochodowe koncerny w pierwszej kolejności ograniczać zaczęły wydatki na promocję i reklamę. Tym bardziej, iż coraz trudniejsze stało się wypozycjonowanie na zatłoczonym rynku zupełnie nowych marek, w warunkach wysokiego natężenia konkurencji, a także w warunkach wyższej niż zwykle awersji konsumentów do ryzyka, która w okresie prosperity wydawała się mało znaczącym czynnikiem. […]

Czym jest marketing, promocja i reklama?

Do przygotowania poniższego wpisu skłoniło mnie często występujący brak rozróżnienia między marketingiem, promocją i reklamą. Niestety dla bardzo wielu przedsiębiorców są to pojęcia oznaczające to samo. A tak nie jest. Każde z nich oznacza, coś innego. Warto znać różnicę. Ta wiedza przyda się szczególnie podczas przygotowania biznesplanu dla własnego przedsiębiorstwa.

Czym jest marketing?

Słowo „marketing” pochodzi z j. Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej dziedziny, definiuje marketing jako: „proces planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług, w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne.” Definicja ta podkreśla wagę korzystnych transakcji wymiennych, które zaspokajają cele zarówno kupujących, jak i sprzedających idee, produkty i usługi – niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze osoby, czy też o organizacje. Innymi słowy – marketing to dostarczanie właściwego produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie. […]

Jak być przekonującym w reklamie – czyli co decyduje o skuteczności komunikatu perswazyjnego?

Przytaczając starożytnego filozofa, którego uznać można za jednego z prekursorów tego, co współcześnie nazywamy marketingiem, cytując zarazem jego najznamienitsze bodaj dzieło: „Słowo mówione dostarcza trzech stylów perswazji. Pierwszy rodzaj zależy od charakteru mówcy; drugi od tego, czy słuchacze ulegają jakiemuś wzruszeniu; trzeci od dowodu lub pozornego dowodu, jakiego dostarczają słowa samej przemowy”. Wspomniany cytat pochodzi Read more about Jak być przekonującym w reklamie – czyli co decyduje o skuteczności komunikatu perswazyjnego?[…]

Sprzyjające okoliczności – czyli w jakich warunkach łatwiej o przekonanie do czegoś konsumenta?

W wyjaśnieniu owej koncepcji marketingowej przydatna okazuje się teoria dysonansu poznawczego. W literaturze psychologicznej definiowany jest on jako „niekompatybilność dwóch elementów poznawczych”, a przytaczając przykład z życia konsumenta, zjawisko to może wystąpić w momencie, gdy klient niejako okłamuje sam siebie, nabywając produkty przyjazne środowisku, a jednocześnie pakując je w niebiodegradowalną foliową reklamówkę… Innymi słowy, to nie sama niezgodność pomiędzy wspomnianymi elementami wywołuje dysonans, lecz z jej powodu pojawia się dyskomfort psychiczny konsumenta – jego wyobrażenie o samym sobie staje się sprzeczne z działaniem. Zazwyczaj ludzie doświadczają tego przykrego stanu, gdy postępują w sposób niezgodny z obrazem siebie jako osoby uczciwej, dobrze wychowanej i przyzwoitej, a dysonans staje się szczególnie dotkliwy, jeśli nie istnieje sposobność wytłumaczenia swego zachowania okolicznościami zewnętrznymi, czyli – kolokwialnie mówiąc – „zwalenia na kogoś winy”. Ażeby uświadomić sobie częstotliwość występowania wspomnianego zjawiska psychicznego, wystarczy, byśmy sami przypomnieli sobie, ile razy na pytanie przyjaciela, czy dobrze wygląda w nowym ubraniu, odpowiadaliśmy bez namysłu „oczywiście”, nie chcąc psuć mu dobrego samopoczucia – nawet, jeśli w istocie bliska nam osoba prezentowała się w tym stroju fatalnie. W tym przypadku istnieje jednak zewnętrzne uzasadnienie wypowiadanego kłamstwa, które nazwiemy raczej „niedopowiedzeniem prawdy” – nikt z nas nie chce raczej sprawiać przykrości lubianej osobie. […]

Jak sprawić, aby Twoje reklamy w gazetach zaczęły działać?

Bądźmy szczerzy, większość reklam, które pojawiają się w naszych gazetach nie spełnia swojej roli. Przechodzimy przez całą publikację, nawet nie rzucając okiem na to, co oferują.

Jak uniknąć stania się nieistotnym tłem, które nikt nie zauważy?

Upewnij się, że Twoje nagłówki mają siłę, która spowoduje zatrzymanie wzroku czytelnika.

Jeśli nagłówki są nudne i nie przemawiają do wyobraźni, nie masz co liczyć na uwagę czytelnika. Twoje przesłanie nie dotrze do potencjalnych klientów, a ty stracisz szansę na sprzedaż. Postaraj się, aby nagłówek zwracał uwagę, rzucał wyzwanie powszechnym przekonaniom, zadawał pytanie lub wrzuć tam Twoja ofertę – nie bądź nijaki, wyróżnij się. […]

Reklama jako koszt uzyskania przychodu.

Koszty i przychody konstruują podatek, który ma z kolei wpływ na dochód. Jeżeli koszty zostaną właściwie zakwalifikowane będzie to miało znaczenie dla ustalenia wysokości dochodów, a co za tym idzie opodatkowania, zwolnienia od podatku i w przypadku wystąpienia straty – ustalenia jej wielkości. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy  o podatku dochodowych od osób fizycznych (analogicznie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku  dochodowym od osób prawnych) kosztem uzyskania przychodu jest wydatek, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Według nowych przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2007 r. wydatki na reklamę mogą w całości zostać wliczone w koszty uzyskania przychodu. Przed zmianą do kosztów uzyskania przychodów można było jedynie zaliczyć reprezentacje i reklamę niepubliczną do 0,25 % przychodu. Obecnie bez względu na charakter, reklama w całości może być włączona w koszt. Dodatkowo w związku z pojawieniem się nowych przepisów niemożliwe jest zaliczenie do kosztów wydatków na reprezentację, w szczególności tych, które zostały poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów (również alkoholowych). […]

Proces przygotowania planu marketingowego.

Proces przygotowania planu marketingowego składa się z kilku ważnych elementów, które pozwalają spojrzeć na firmę z nieznanego do tej pory, dla wielu przedsiębiorców, punktu widzenia.

Jedną z pierwszych części procesu przygotowania planu jest audyt marketingowy pozywający na szczegółowy wgląd w to, co działało i dzieje się obecnie w prowadzonej przez Ciebie firmie. Często jest tak, że już na tym etapie osoby biorące udział w przygotowaniu planu marketingowego orientują się, jakie błędy popełniały oraz jakie zagrożenia stoją przed nimi. Podsumowanie audytu jest specyficznym rachunkiem sumienia i pozwala nie dość, że zacząć żałować za popełnione wcześniej grzechy, ale przede wszystkim rozpocząć myślenie o tym, jak można przeciwdziałać ich niekorzystnym wpływom, aby w przyszłości nie zaciążyły one negatywnie na działaniach przedsiębiorstwa. […]