Istota strategii jako wyniku planowania strategicznego

W literaturze przedmiotu przyjmuje się zazwyczaj podział na trzy zasadnicze fazy zarządzania strategicznego, spośród których pierwszą stanowi opracowanie strategii, zwane inaczej planowaniem strategicznym. Po dokonaniu najwłaściwszego wyboru z puli opcji, dostarczonych w toku dogłębnej analizy otoczenia podmiotu, przechodzimy do etapu implementacji, następnie zaś monitorowania na bieżąco postępów w realizacji zdefiniowanego planu. Tak w skrócie wygląda owa procedura, wszelako każda ze wspomnianych faz warta jest baczniejszej uwagi…

Punkt wyjściowy w procesie zarządzania stanowi zawsze planowanie, zaś nas interesować będzie przede wszystkim strategiczne planowanie operacji marketingowych, jako warunkujących oparte na wzajemnym zaufaniu i satysfakcji relacje z klientami firmy. Zakres problematyki, ujętej w planie strategicznym, dotyczy metod adaptacji działań przedsiębiorstwa, które mogą być zastosowane celem właściwego wykorzystania możliwości, wynikających z otoczenia. Proces planowania rozpatrywać można jako układ następujących po sobie etapów […]

Popełnianie błędów w biznesie kosztuje.

Biznes może wydawać Ci się świetnym miejscem na osiągnięcie sporych zysków i odniesienie życiowego sukcesu, jednak jest też ogromnie niebezpieczny. Jest polem nieustanej bitwy, w której przegrana oznacza, że stracisz wszystko, co zainwestowałeś oraz możesz już nigdy nie stanąć na własnych nogach.

Jestem wielkim zwolennikiem przedsiębiorczości i rozpoczynania własnego biznesu, jednak konieczne jest, aby osoby, które zamierzają otworzyć własną firmę zdawały sobie sprawę z czekających na nie niebezpieczeństw i konsekwencji błędów, które mogą okazać się brzemienne w skutkach i odcisną piętno na ich całe życie. […]