Konsulting, doradztwo czy obsługa ekspercka – czyli jak oswoić obce słowo na rodzimym rynku?

Szeroko pojęte usługi konsultingowe, czyli ex definitione – doradztwo – stanowią na polskim gruncie dość opornie rozwijający się rynek. Wprawdzie tempo tego rozwoju jest w miarę szybkie, jednak fakt faktem, iż firmy z tejże branży zaczynać musiały praktycznie od zera, gdyż pierwsze korporacje, trudniące się konsultingiem, pojawiły się na krajowym rynku dopiero w połowie lat 90-tych, w okresie powolnego dojrzewania naszej wolnorynkowej gospodarki. W głównej mierze w sektorze tym działają duże, ponadnarodowe korporacje, o wieloletnim doświadczeniu na rynkach zagranicznych i niekwestionowanej renomie oraz dorobku. Któryż przedsiębiorca nie słyszał o takich firmach jak McKinsey, Boston Consulting Group (autorzy słynnych macierzy strategicznych;), PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche, KPMG czy Accenture?

Podchodząc fachowo do definicji pojęcia „management consulting”, jak jest ono ujmowane w podręcznikach z dziedziny zarządzania, termin ów oznacza „zarówno branżę, jak i praktycznie świadczone wobec przedsiębiorstw usługi, których celem jest wzmocnienie potencjału wspomaganych podmiotów, poprawa efektywności ich funkcjonowania, przede wszystkim poprzez identyfikację i analizę istniejących problemów oraz opracowanie strategii ich rozwiązania, jak również pomoc wobec podmiotu w jego dalszym, długofalowym rozwoju”. […]

Czym jest strategia dla marketingu?

W marketingu najważniejsza jest kreatywność. Jeśli Twoje materiały marketingowe są tak samo nudne jak materiały marketingowe twojej konkurencji, nie licz na to, że klienci będą kupować u Ciebie. Silny, zapamiętywany marketing, który jest tworzony w sposób kreatywny, postawi Cię na szczycie i zmusi klientów do tego, aby zacząć czytać Twoje materiały.

Jednak zbyt dużo marketingowców przechodzi zbyt szybko do kreatywnych działań. Nie ma co ich za to winić – to dobra zabawa.

Pamiętaj jednak, że na początek warto sprawdzić fundamenty działań marketingowych. Fundamentem każdego działania marketingowego jest strategia. Czy rozumiesz potencjalnych klientów i dlaczego właśnie oni chcą Twoich produktów lub usług? Czy wiesz, jakie jest twoje kluczowe przesłanie?

Kiedy przychodzi do tworzenia kluczowego przesłania, wykorzystaj prostą formułę, która pomoże twoim potencjalnym klientom zrozumieć, dlaczego właśnie u Ciebie powinni kupować. […]

Strategia jako wyznacznik sukcesu firm w ekspansji na rynki zagraniczne

Na koniec krótka lekcja z tematyki ekspansji rynkowej i podboju rynków zagranicznych, jakże istotna dla podmiotów naszej ojczystej gospodarki, której siłą napędową jest wciąż prężnie rozwijający się eksport… Strategie marketingowe – wedle jednej z definicji – oznaczają „formę wejścia na rynek zagraniczny w kontekście marketingowym”. Zgodnie z tą hipotezą warunkują one przyszłą, długofalową aktywność firmy Read more about Strategia jako wyznacznik sukcesu firm w ekspansji na rynki zagraniczne[…]

Komponenty formalnego planu strategicznego

Omówione powyżej kwestie dotyczą poszczególnych faz planowania, natomiast sam plan strategiczny obejmuje takie komponenty, jak: misja, cele strategiczne i podrzędne, audyt strategiczny oraz analizy (SWOT, portfolio przedsięwzięć). Wspomnieć należy, iż każdy z tych składników wiąże się z planem marketingowym, zarazem wspierając go i uzupełniając.

Początek działalności przedsiębiorstwa nader często ma miejsce w chwili skrystalizowania się w świadomości jego twórców klarownej misji, będącej deklaracją celu firmy. Wraz z rozwojem firmy, zdobywaniem rynków i dywersyfikacją asortymentu, misja staje się nierzadko niejednoznaczna, a w niektórych przypadkach (mimo, że nadal jasno sformułowana) jest porzucana przez kierownictwo. Celem utrzymania stabilnej pozycji rynkowej, konieczne jest zachowanie pierwotnej formuły misji oraz ukierunkowanie działalności na początkowo wyznaczone cele. Aby powyższe mogło zostać zrealizowane, zarząd organizacji winien rozważyć kilka zagadnień, takich jak: określenie grupy obecnych i potencjalnych konkurentów, pośród których funkcjonuje firma, zdefiniowanie potrzeb i wymagań odbiorców, wskazanie przyczyn podjęcia działalności oraz scharakteryzowanie rodzaju swego przedsięwzięcia. Wiele firm sporządza oficjalną dokumentację, zawierającą opracowanie wspomnianych zagadnień. Określenie misji niemal zawsze oznacza zdefiniowanie celu ogólnego przedsiębiorstwa, tj. wizji jego przyszłych dokonań w szerokim spektrum działalności. Klarowna i jasno sprecyzowana misja staje się niejako przewodnikiem, […]

Istota strategii jako wyniku planowania strategicznego

W literaturze przedmiotu przyjmuje się zazwyczaj podział na trzy zasadnicze fazy zarządzania strategicznego, spośród których pierwszą stanowi opracowanie strategii, zwane inaczej planowaniem strategicznym. Po dokonaniu najwłaściwszego wyboru z puli opcji, dostarczonych w toku dogłębnej analizy otoczenia podmiotu, przechodzimy do etapu implementacji, następnie zaś monitorowania na bieżąco postępów w realizacji zdefiniowanego planu. Tak w skrócie wygląda owa procedura, wszelako każda ze wspomnianych faz warta jest baczniejszej uwagi…

Punkt wyjściowy w procesie zarządzania stanowi zawsze planowanie, zaś nas interesować będzie przede wszystkim strategiczne planowanie operacji marketingowych, jako warunkujących oparte na wzajemnym zaufaniu i satysfakcji relacje z klientami firmy. Zakres problematyki, ujętej w planie strategicznym, dotyczy metod adaptacji działań przedsiębiorstwa, które mogą być zastosowane celem właściwego wykorzystania możliwości, wynikających z otoczenia. Proces planowania rozpatrywać można jako układ następujących po sobie etapów […]

Popełnianie błędów w biznesie kosztuje.

Biznes może wydawać Ci się świetnym miejscem na osiągnięcie sporych zysków i odniesienie życiowego sukcesu, jednak jest też ogromnie niebezpieczny. Jest polem nieustanej bitwy, w której przegrana oznacza, że stracisz wszystko, co zainwestowałeś oraz możesz już nigdy nie stanąć na własnych nogach.

Jestem wielkim zwolennikiem przedsiębiorczości i rozpoczynania własnego biznesu, jednak konieczne jest, aby osoby, które zamierzają otworzyć własną firmę zdawały sobie sprawę z czekających na nie niebezpieczeństw i konsekwencji błędów, które mogą okazać się brzemienne w skutkach i odcisną piętno na ich całe życie. […]

Proces przygotowania planu marketingowego.

Proces przygotowania planu marketingowego składa się z kilku ważnych elementów, które pozwalają spojrzeć na firmę z nieznanego do tej pory, dla wielu przedsiębiorców, punktu widzenia.

Jedną z pierwszych części procesu przygotowania planu jest audyt marketingowy pozywający na szczegółowy wgląd w to, co działało i dzieje się obecnie w prowadzonej przez Ciebie firmie. Często jest tak, że już na tym etapie osoby biorące udział w przygotowaniu planu marketingowego orientują się, jakie błędy popełniały oraz jakie zagrożenia stoją przed nimi. Podsumowanie audytu jest specyficznym rachunkiem sumienia i pozwala nie dość, że zacząć żałować za popełnione wcześniej grzechy, ale przede wszystkim rozpocząć myślenie o tym, jak można przeciwdziałać ich niekorzystnym wpływom, aby w przyszłości nie zaciążyły one negatywnie na działaniach przedsiębiorstwa. […]