Psychologia szefa

Korzyści dla uczestników: Poznanie podstaw analizy transakcyjnej. Świadomość własnych barier komunikacyjnych. Świadomość mechanizmów unikania prawdziwego kontaktu z rozmówcą. Nabycie praktycznych umiejętności autentycznego komunikowania i empatycznego patrzenia na drugą osobę. Rozwój umiejętności menedżerskich w zarządzania ludźmi. Zaangażowanie i przekonanie uczestników do zmiany postaw w stylu zarządzania. Metody pracy: Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową i wykładową. Uczestnicy Read more about Psychologia szefa[…]

Szkolenia dotyczące przygotowywania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego od dnia 16 listopada 2009 roku postanowiło wznowić cykl szkoleń dotyczących raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Spotkania te organizowane są w ramach inicjatywy Projekt pipeline i skierowany jest do osób reprezentujących wnioskodawców indywidualnych projektów, które są realizowane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwój Polski Wschodniej oraz Read more about Szkolenia dotyczące przygotowywania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko[…]