Sprzedaż bezpośrednia

Jedną z form sprzedaży detalicznej, budzącą coraz większe zainteresowanie na polskim rynku jest sprzedaż bezpośrednia. Jak sama nazwa wskazuje polega ona na bezpośrednim kontakcie z klientem – sprzedawca osobiście dociera do klienta; może to być zarówno jego miejsce pracy, jak również miejsce zamieszkania.

Sprzedaż bezpośrednia większości osób kojarzy się z namolnymi akwizytorami próbującymi za wszelką cenę sprzedać bezwartościowy produkt. Niemniej jednak przez okres ostatnich kilku lat sytuacja ta się zmieniła, a sprzedawane produkty są coraz bardziej wartościowe, innowacyjne i cechuje je stosunkowo niższa cena, aniżeli tych zalegających na sklepowych półkach – bynajmniej tak twierdzą sprzedawcy, a w praktyce – jak wiadomo, bywa wprost odwrotnie.

Osoby trudniące się tego typu pracą muszą mieć podpisane umowy cywilno-prawne z dostawcami towarów lub usług, a ich zarobki najczęściej są prowizyjne. […]