Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszenie trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu „Kreuj rzeczywistość – Zainwestuj w siebie” finansowanego z pieniędzy unijnych.

Maksymalna kwota dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej wynosi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie 18 000 zł.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, dlatego im wcześniej osoby zainteresowanie otworzeniem własnej działalności gospodarczej z pomocą środków unijnych złożą odpowiednie dokumenty, tym będą miały większe szanse na otrzymanie potrzebnych im pieniędzy, zanim się wyczerpią. […]

Dotacje na otworzenie firmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku trwa nabór wniosków o dotacje na założenie własnej firmy. O jednorazowe środki mogą ubiegać się wszystkie osoby bezrobotne, preferowane będą jednak osoby do 25 roku życia, osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, osoby powyżej 50 roku życia, oraz bezrobotni pracownicy systemu oświaty. Nie zamyka to jednak drogi pozostałym osobom, które dzięki odpowiednio przygotowanym dokumentom również mogą otrzymać pieniądze na własną, wymarzoną firmę.

Maksymalna kwota dotacji na otworzenie firmy została ustalona na kwotę 18 000 zł. Środki finansowe na otwarcie firmy zostaną udzielone 60 osobom. Dwa najbliższe terminy naboru dokumentów to: […]

Uzyskaj pieniądze na otworzenie firmy w Przyworsku

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku kontynuuje realizację projektu systemowego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „WIĘCEJ SZANS W POWIECIE PRZEWORSKIM” z Priorytetu VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z zasadami naboru projektów systemowych

Zgodnie z celem nadrzędnym Poddziałania 6.1.3 projekt wpływa na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku, ponieważ dzięki realizacji projektu co najmniej 900 uczestników projektu zwiększy swoje szanse na pracę. […]

Dzięki nowym biznesmenom lawinowo nie wzrosło bezrobocie

Nikt nie ma wątpliwości. Dzięki dotacjom z powiatowych urzędów pracy bezrobocie w dobie kryzysu gwałtownie nie wzrosło. Co stałoby się, gdyby tracący pracę, a także osoby pozostające bez pracy dłużej nie brały się za prowadzenie własnych firm? Niedawno odpowiedziała na to pytanie radomska Gazeta Wyborcza.  – Gdybyśmy nie wpompowali tych pieniędzy w aktywne formy walki z bezrobociem, to możliwe, że bylibyśmy rekordzistami na skalę kraju pod względem liczby osób poszukujących zatrudnienia.- Mogłoby się tak zdarzyć, że przegonilibyśmy Szydłowiec, w którym obecnie pracy nie ma 33 proc. dorosłych mieszkańców i zajmuje on niechlubne pierwsze miejsce w Polsce – twierdzi w gazecie rzecznik prasowy tamtejszego PUP Dariusz Strzelec.

Bo Radom „padł ofiarą” polskiej przedsiębiorczości. Im większe bezrobocie i gorsze prognozy na znalezienie sensownej pracy, tym atrakcyjniejsza wydaje się być perspektywa otwarcia własnego interesu. Od początku roku tylko w samym Radomiu takich osób było 780. A będzie więcej, bo do urzędy pracy w Radomiu trafiło kolejne 5 milionów złotych na aktywną walkę z bezrobociem. […]

Wyścig po dotację o dotację z urzędu pracy, wyścig po punkty

W momencie, kiedy osób składających wniosek o przyznanie dotacji z powiatowego urzędu pracy na założenie własnej działalności jest zdecydowanie więcej niż środków, które Urzędy Pracy mają do dyspozycji, warto wiedzieć, co decyduje o tym, kto otrzyma wsparcie. Czasy, kiedy właściwie każdy wniosek zyskiwał – przynajmniej formalna – aprobatę urzędników, dawno już minęły. Teraz, aby dostać pieniądze z urzędu nie tylko trzeba wypełnić liczne formalności, ale nadać wnioskowi taki charakter, by w swoistym konkursie wniosków znalazł się na wysokich, punktowanych miejscach „nagradzanych” dotacją. zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne.

Najważniejsza, często przesądzająca o sukcesie lub klęsce wniosku jest analiza ekonomiczna Tu maksimum jakie można zdobyć to aż 16 punktów. Można też oczywiście „zdobyć” zero i myśleć o innej formie zatrudnienia – bo firmy z pomocą PUP nie założymy. […]

Urzędy pracy nie chcą komisów i lombardów – czyli na co nie dostaniemy z nich pieniędzy?

Jednym z podstawowych błędów osób bezrobotnych starających się założyć własną firmę z pomocą środków z Funduszu Pracy bądź Europejskiego Funduszu Społecznego jest zawieranie w planie biznesowym zamiarów zakupów, które z tych pieniędzy finansowane być nie mogą. Jeśli w biznesplanie znajdą się takie zapisy, prawdopodobne jest, że plan – w najlepszym wypadku zostanie cofnięty do poprawek, w najgorszym – wniosek o dotację zostanie odrzucony.

Jeśli nowy właściciel firmy widzi się już w aucie zakupionym za pieniądze z powiatowego urzędu pracy – bez względu czy będzie to auto nowe, czy też samochód używany, to może się już z tego pięknego snu obudzić. Choć w zależności od województw i tamtejszej sytuacji na rynku pracy, zasady przyznawania dotacji na uruchomienie własnej firmy mogą się różnić, to urzędy są zgodne w jednym – dotacja nigdy nie obejmie zakupu samochodu osobowego. […]

Przy otrzymywaniu dotacji z powiatowego urzędu pracy nie liczy się tłok w branży, tylko pomysł na sukces

Chciałbyś skorzystać z pomocy powiatowego urzędu pracy i otrzymać dotację na uruchomienie własnej działalności ? Boisz się, że nie masz szans na wsparcie, bo twój wymarzony biznes jest jednym z wielu już istniejących? Nie rezygnuj z planów i marzeń nawet jeśli chcesz robić to, co robiło przed tobą dziesiątki biznesmenów. Jeśli udowodnisz, że zrobisz to lepiej, nie tylko otrzymasz pieniądze, ale osiągniesz sukces w biznesie. Tak, jak nasza rozmówczyni.

– Od pomysłu na biznes, przez zgłoszenie akcesji, do wypłaty pieniędzy minęło prawie pół roku. Przy czym w moim wypadku kurs „ABC przedsiębiorczości” organizowany przez PUP trwał zaledwie kilka dni. Ma to związek z moimi wcześniejszymi miejscami zatrudnienia, jako menadżer kierowałam kilkoma firmami – mówi pani Katarzyna, właścicielka internetowej księgarni www.madbooks.pl. Mój biznesplan – pisałam go sama, bez pomocy firm zewnętrznych, „obroniłam” bez problemu. […]