Jak założyć własny biznes, będąc osobą niepełnosprawną?

Osoby niepełnosprawne na podstawie art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 Nr 14 Poz. 92 z późniejszymi zmianami) mogą otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Tyle teoria, co trzeba zrobić konkretnie, aby sięgnąć po te fundusze? […]

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest bardzo popularną formą zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami. Podstawą jej zaletą jest prostota i stosunkowo niewielka liczba formalności, które należy spełnić aby powstała spółka. Wspólnicy zakładający wspólne przedsięwzięcie muszą złożyć wizytę w Urzędzie Gminy, gdzie należy wypełnić formularz EDG-1. Złożenie tego dokumentu powinno oznaczać, zgodnie ze znowelizowaną ustawą, tzw. „jedno okienko”, że przedsiębiorcy nie muszą już zgłaszać swojej działalności w Urzędzie Skarbowym, Głównym Urzędzie Statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Zdrowotnych. Jednak w praktyce bywa z tym różnie i czasami spotkanie z jednym urzędnikiem nie wystarczy.

Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie jest natomiast wymagana w tym przypadku forma aktu notarialnego, co pozwala przedsiębiorcom na całkiem nie małe oszczędności. Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem. Zyskami dzielą się po równo chyba, że w umowie spółki jest zapisane inaczej. […]

Chcesz otworzyć własny biznes? – musisz się spieszyć.

Zainteresowanie dotacjami na otwarcie własnego biznesu, jeszcze nigdy nie było tak duże jak w tym roku. Najczęściej swoją firmę chcą założyć bezrobotni, dla których jest to często jedyne wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Dzięki wsparciu finansowemu jest to łatwiejsze, jednak trzeba się spieszyć – pieniądze na dotację bowiem szybko się kończą. Zainteresowanie 19 tysiącami złotych Read more about Chcesz otworzyć własny biznes? – musisz się spieszyć.[…]

Kryzys w pełni? Uff, nareszcie można bardzo dobrze zarobić.

Kryzys to świetna okazja na zrobienie dobrego biznesu. Zdziwiony, że tak piszę? Nie powinieneś. Oczywiście duża cześć firm w czasie trwającej zawieruchy upadnie, jednak uważam, że w tym samym czasie powstanie ogromna liczba małych firm. Otwieranych przez osoby, które właśnie w skutek dokonywanych cięć w kosztach, zostały zwolnione.

Po pierwsze warto uświadomić sobie, że obecnie każda osoba myśląca o otworzeniu firmy ma bardzo duże możliwości jej sfinansowania. Pierwszą z brzegu jest dotacja PUP, przyznawana bezrobotnym osobom na otworzenie przez nich działalności gospodarczej.

Po drugie, nawet, jeśli większość rynków boleśnie odczuje skutki finansowego kryzysu to niektóre z nich będę w czasie jego trwania dynamicznie się rozwijać. Jakie? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Tobie. Zanim jednak to zrobisz zastanów się nad odpowiedzią nad tymi dwoma poniższymi pytaniami: […]