Rozmowa o Biznesie :: Jolanta Lange :: Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich

Dzisiaj w Rozmowach o Biznesie naszym rozmówcą jest Pani dr Jolanta Lange – pracownik naukowy, certyfikowany  manager i pełnomocnik funduszy unijnych. Pani dr Jolanta Lange prowadzi w Biznesplany.Biz szkolenie Jak pozyskiwać środki z funduszy europejskich.

Mateusz Orłowski: W jaki sposób przeprowadzana jest wypłata dotacji?

dr Jolanta Lange: Wypłata dotacji przebiega zgodnie z podpisaną umową oraz decyzjami instytucji zarządzającej. Na specjalnie założone konto zaliczkowe lub po realizacji całości projektu. […]

Wyścig po dotację o dotację z urzędu pracy, wyścig po punkty

W momencie, kiedy osób składających wniosek o przyznanie dotacji z powiatowego urzędu pracy na założenie własnej działalności jest zdecydowanie więcej niż środków, które Urzędy Pracy mają do dyspozycji, warto wiedzieć, co decyduje o tym, kto otrzyma wsparcie. Czasy, kiedy właściwie każdy wniosek zyskiwał – przynajmniej formalna – aprobatę urzędników, dawno już minęły. Teraz, aby dostać pieniądze z urzędu nie tylko trzeba wypełnić liczne formalności, ale nadać wnioskowi taki charakter, by w swoistym konkursie wniosków znalazł się na wysokich, punktowanych miejscach „nagradzanych” dotacją. zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne.

Najważniejsza, często przesądzająca o sukcesie lub klęsce wniosku jest analiza ekonomiczna Tu maksimum jakie można zdobyć to aż 16 punktów. Można też oczywiście „zdobyć” zero i myśleć o innej formie zatrudnienia – bo firmy z pomocą PUP nie założymy. […]

Spójność biznesplanu z wnioskiem o przydzielenie dotacji

Niezwykle często występującym błędem wśród wnioskujących o dotacje jest brak koherencji (spójności) między wnioskiem o przydzielenie dotacji a biznesplanem. Bardzo często dzieje się tak wskutek rozdzielenia kompetencji oraz niesymultanicznego przygotowywania obydwu dokumentów – przykładem z życia może być sytuacja, w której osoba chcąca otrzymać dotację z Powiatowego Urzędu Pracy na otwarcie swojej firmy wniosek co prawda wypełniła (nawet na wiele tygodni przed deadlinem, czyli ostatecznym czasem składania dokumentów), jednak sporządzenie biznesplanu zleca firmie zewnętrznej na kilkanaście godzin (!) przed zamknięciem urzędu w dniu, w którym zamyka się przyjmowanie wniosków. Żeby sytuacja była jeszcze ciekawsza (przykład pochodzi w stu procentach z życia), osoba ta informuje jedynie o ramowych wytycznych odnośnie przedsięwzięcia.

Oznacza to, że między dyskutowanym biznesplanem a wnioskiem zachodziły niespójności co do: […]

Czy układy decydują o przyznaniu dotacji z PUP?

Im mniejsze miejscowość i mniejszy powiatowy urząd pracy tym więcej podejrzeń o to, że dotacje na założenie własnej działalności gospodarczej przyznawane są „z klucza”. Tym kluczem są znajomości – albo jak piszą bezrobotni w sieci – układy. Co ciekawe, im mniejszym budżetem na działalność dysponuje dany PUP, tym częściej powtarzają się zarzuty o stronniczość w ocenie wniosków i przyznawaniu dotacji. Duże urzędy w dużych miastach zwykle nie są oskarżane o to, że przyznają dotację jedynie wybranym.

Bardzo często pojawiają się też zarzuty urzędniczej niekompetencji. Przykład z Ostródy – osoba, która działała w branży finansowej siedem lat złożyła wniosek o dofinansowanie założenia firmy świadczącej usługi doradztwa finansowego. Pieniędzy nie otrzymała, a wniosek został odrzucony z uwagi na to, że „działalność gospodarcza ma charakter handlu obwoźnego, którego Powiatowy Urząd Pracy nie finansuje”. Żeby było ciekawiej wpisanie we wniosek zdania, że działalność będzie prowadzona na terenie całego kraju (bo przez stronę internetową klienci z całego kraju będą mogli korzystać z usług tejże firmy) sprowokowało kolejną odmowę ponieważ firma „nie będzie posiadała stałego lokalu, co uniemożliwi kontrolę w firmie”. […]

W biznesie nawet filozof ma szansę czyli jak otrzymać dotację dla bezrobotnych

W Polsce co miesiąc do powiatowych urzędów pracy bezrobotni przynoszą setki wniosków o wsparcie ich biznesu dotacją z urzędu. W zależności od placówki odpada w kwalifikacjach nawet do 10 procent z nich. Co zrobić, aby nasz pomysł na firmę i plan jej „rozkręcenia” nie trafił do kosza i nie stał się właśnie tym jednym z dziesięciu? O kilka porad poprosiliśmy osobę, która decyduje o tym, który wniosek ma szansę, a który zostanie skazany na niebyt.

– W „moim” powiatowym urzędzie pracy” odpada kilka procent wniosków. To wcale nie te, które zakładają powołanie do życia szczególnie ekstrawaganckich czy awangardowych biznesów – twierdzi nasz rozmówca. – Akurat takie nam się podobają, bo są w pewien sposób innowacyjne i dają szansę zaistnienia na rynku, na którym nikogo wcześniej nigdy nie było. Najgorsi są tacy bezrobotni, którzy pod wpływem znajomych albo kolorowych magazynów stwierdzają, że chcą prowadzić jakąś według nich modną i popularną działalność biznesową. W tym roku prawdziwe triumfy święci wizaż, kosmetyka i masaże. Oczywiście w tych pomysłach nie ma nic złego, wielu z wnioskodawców ma doskonale opracowane plany biznesowe, z szansami na rynkowy sukces. Ja mówię o takich biznesach, które są zakładane przez osoby mające co najwyżej mgliste pojęcie o tym, co chcą właściwie robić. Ostatni przykład w września. Dziewczyna, osoba z wykształceniem pedagogicznym chce prowadzić salon kosmetyczny. O jej doświadczeniach zawodowych świadczy dwudniowy kurs „zawodowy”. Jak ja mam uwierzyć, że taki zakład przyciągnie klientelę? Przecież po pierwszej wizycie u takiego „fachowca” może się okazać, że nikt się tam już nie zjawi. Taka firma nie rokuje nadziei na to, że utrzyma się na rynku, a ja nie chce tej pani widzieć u siebie za rok w rejestrach osób bezrobotnych. Wolę dać kasę ludziom, którzy wiedzą czego chcą – nie kryje urzędnik. […]

ABC poszukującego dotacji z urzędu pracy

Teoretycznie każda osoba zarejestrowana w lokalnym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może ubiegać się o przyznanie środków na uruchomienie działalności gospodarczej. Teoretycznie, bo musi spełnić szereg warunków, aby ostatecznie móc złożyć do starosty kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek.

Jakie to warunki?

  • nie można odmówić, bez uzasadnionego powodu, przyjęcia propozycji pracy skierowanej do wnioskodawcy przez urząd pracy. Podobnie – nie można odmówić również wzięcia udziału w stażu lub szkoleniu zawodowym, a także w pracach interwencyjnych i pracach społecznie użytecznych
  • przez dwanaście miesięcy od daty złożenia wniosku nie można prowadzić działalności gospodarczej […]

Dotacja na własną firmę krok po kroku

O 40 tysięcy złotych dofinansowania z programu Kapitał Ludzki może starać się każdy kto chce założyć własną firmę. O to co powinien wiedzieć, ten kto taką dotację chce otrzymać i gdzie musi się w tym celu udać. Pierwsza kwestia to to, kto może dotację otrzymać. Otóż dostać ją może każdy, lecz największe szansę na grant Read more about Dotacja na własną firmę krok po kroku[…]

36 milionów dla Strzegomia.

Gmina Strzegom otrzymała 36 milionów złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Za pieniądze gmina zbuduje oczyszczalnie ścieków i kanalizację w siedmiu miejscowościach. Sukces cieszy tym bardziej, że jest to największa dotacja w historii gminy. Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęło w sumie 12 wniosków o dofinansowanie programów wodno-ściekowych. Pozytywną opinię otrzymały jak Read more about 36 milionów dla Strzegomia.[…]