Dlaczego potrzebujesz dobrego biznesplanu, aby skutecznie ubiegać się o dotację z PUP?

Urząd Pracy ma ograniczone środki na dotacje, dlatego trzeba w profesjonalny sposób przekonać go właśnie do naszego projektu.

Profesjonalnie przygotowany biznesplan znacznie zwiększa szanse na otrzymanie pieniędzy. Sam plan uwiarygodnia osobę bezrobotną w oczach urzędników rozpatrujących wniosek, ponieważ wskazuje na zaangażowanie i profesjonalne podejście do swojego projektu. […]

Co jest wliczane do wkładu własnego w staraniu się o dotację z Urzędu Pracy?

Najczęściej wliczana do wkładu własnego podczas starania się o dotację to przede wszystkim gotówka, którą inwestujemy w przedsięwzięcie. Nie ma granicy, która może zmniejszyć wysokość naszej inwestycji – może być ona nawet większa niż sama dotacja. Wszystko oczywiście zależy od przedsięwzięcia, które planujemy zorganizować. Poza gotówką, wkładam własnym mogą być wszystkie posiadane środki materialne, które są naszą własnością i zostaną wykorzystane bezpośrednio w przedsięwzięciu. […]

Czy bezrobotny musi posiadać wkład własny, aby otrzymać dotację z PUP?

Należy pamiętać, że nawet, jeśli w kryteriach przyznania dotacji nie jest poruszona kwestia wkładu własnego, trzeba mieć na uwadze wszelkie opłaty, które będziemy musieli z niego pokryć, bo pokrywanie ich z dotacji jest zabronione – na przykład czynsz za najem lokalu, opłaty ubezpieczeniowe czy opłaty za utrzymanie oraz eksploatację lokalu. […]

Jaka jest wysokość dotacji z Urzędu Pracy na otwarcie własnej działalności gospodarczej?

Urząd Pracy na pojedynczą dotację w celu otwarcia własnej działalności gospodarczej poświęca środki, które stanowią nie więcej, niż 60% przeciętnych (według Urzędu Statystycznego) zarobków w danym kwartale, czyli na dzień dzisiejszy jest to kwota 18 579,3 zł. Pieniądze te są nieco mniejsze, jeśli chodzi o przyznanie dotacji na własną działalność gospodarczą opartą na zasadach cywilno-prawnych spółdzielni socjalnej i stanową kwotę nie przekraczającą 40% wynagrodzenia przypadającego na jednego członka spółdzielni oraz 30% dla osoby do niej przystępującej. […]

Jakie warunki musi spełniać osoba starająca się o dotację z PUP?

Warunków, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o dotację, jest kilka. Przede wszystkim, musi być to osoba pełnoletnia i zarejestrowana, jako bezrobotna. Dodatkowo, musi ona mieć posiadać dobrze opracowany wniosek o przyznanie dotacji wraz z zawartym w nim biznesplanem. To jednak nie wszystko, aby otrzymać bezzwrotną dotację z Urzędu Pracy, należy spełnić jeszcze kilka innych warunków. […]

Kto może starać się o otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy?

Obecnie możemy starać się o dofinansowanie pieniężne z różnych źródeł, w tym również z Urzędu Pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy Urząd Pracy ma osobne, nieco inne regulacje dotyczące tego, kto konkretnie może otrzymać dotację, podobne są jednak główne założenia. I tak, wniosek o dotację z Urzędu Pracy może składać jedynie osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy oraz nie odstąpiła od proponowanej jej pracy czy szkoleń bez określonego, ważnego powodu, w ciągu 12 miesięcy. Również w ciągu tych 12 miesięcy nie mogła ona prowadzić innej działalności gospodarczej ani posiadać pozytywnie rozpatrzonych w tym czasie wniosków o finansowanie z jakichkolwiek innych źródeł. […]