Kwity depozytowe i zagraniczny rynek kapitałowy jako źródło finansowania działań firmy

Perspektywy rynku kwitów depozytowych, mimo iż nie jest to instrument nowy, wydają się być stabilne. Zainteresowanie tą formą poszukiwania źródeł finansowania ze strony przedsiębiorstw nie jest może oszałamiająco duże, niemniej jednak z roku na rok zwiększa się na świecie liczba programów emisji owych papierów wartościowych. Podczas, gdy na początku na 90-tych ubiegłego wieku było ich niespełna tysiąc, to 10 lat później liczba ta zwiększyła się o 60% do 1600, co daje wzrost średnio o 70 emisji w ciągu roku. Systematycznie rośnie również procent emisji kwitów lokowanych na rynku amerykańskim, w szczególności zaś na giełdach AmEx, NYSE oraz w systemie NASDAQ. W 1992r. miejscem obrotu 1/4 wszystkich programów kwitów depozytowych były te właśnie rynki, podczas gdy w ostatnich latach odsetek ten wzrósł do niemal 40%. W 2008r. największy udział w globalnym wolumenie obrotu miały tego rodzaju walory spółek z Wielkiej Brytanii (15%), Holandii i Finlandii (11%), Tajwanu (9%), RPA (8%) oraz Francji (7%). Warto jeszcze w tym kontekście zauważyć, iż najwięcej przedsiębiorstw emitujących kwity depozytowe pochodzi z Europy. Spółki z Europy Środkowo-Wschodniej coraz chętniej wykorzystują walory tego rodzaju w poszukiwaniu kapitału za pośrednictwem rynku finansowego, jak również w działaniach prywatyzacyjnych. W ostatnich latach na globalnym rynku kapitałowym, wziąwszy pod uwagę wielkość obrotów papierami wartościowymi poszczególnych spółek, zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się kwity depozytowe firm: Ericsson oraz Nokia Corporation, jak również China Telecom, sprywatyzowanej dzięki emisji tych właśnie instrumentów. […]

Rozwój i perspektywy rynku kredytów konsorcjalnych w Polsce (i nie tylko)

Kredyty konsorcjalne – podobnie jak emisje obligacji – stanowią sposób na sfinansowanie dużych i kompleksowych przedsięwzięć modernizacyjnych, wymagających zaangażowania znacznych środków finansowych, charakteryzujących się ponadto długim okresem zwrotu nakładów. Często są to inwestycje infrastrukturalne w takich branżach, jak energetyka, transport czy budownictwo, gdzie dominują projekty skomplikowane, przeprowadzane etapami, często na przestrzeni wielu lat, a do tego nie przynoszące natychmiastowych zysków (jeśli w ogóle są to przedsięwzięcia nastawione na zysk).

Do takich celów środki własne inwestora zazwyczaj nie wystarczą, toteż niezbędne jest finansowanie projektów modernizacyjnych ze źródeł zewnętrznych. Równolegle należy pamiętać, iż kredytodawcy wymagają odpowiednich zabezpieczeń udzielonego dofinansowania, natomiast wiele przedsiębiorstw, działających w sferze użyteczności publicznej (takich jak firmy energetyczne czy budujące infrastrukturę) już musi obsługiwać wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Przykładowo, rozpoczęte w latach 90-tych ubiegłego wieku modernizacje w spółkach sektora energetycznego przeprowadzano na bazie kontraktów długoterminowych, gwarantujących dopływ środków finansowych do producentów. Inwestycje wówczas rozpoczęte będą spłacane niekiedy nawet do 2025 r., jednak wciąż niezbędne jest podejmowanie nowych projektów i inwestycji, ze względu na wysokie tempo postępu technicznego i dynamikę przemian na globalnym rynku energetycznym. […]

Skąd się wzięła popularność dotacji?

Dotacje europejskie to dziś bardzo powszechny temat, o którym czytamy w gazetach i Internecie oraz słuchamy w telewizyjnych wiadomościach. Mimo, że dotacje są dostępne od początku naszego wejścia do Unii, tak naprawdę głośno o nich zrobiło się dopiero jakieś półtora roku temu. Zobaczymy zatem jak to się stało, że z niechcianego źródła finansowania dotacje unijne Read more about Skąd się wzięła popularność dotacji?[…]

Anioł Biznesu a pomysłodawca.

Korzystanie z usług Anioła Biznesu jest sprawą o tyle skomplikowaną, co trudną do zorganizowania. Anioł Biznesu to zasadniczo osoba bogata, która wykłada kapitał na rozwój jakiegoś przedsiębiorstwa i w wypadku sukcesu partycypuje on dużą część zysków lub staje się współwłaścicielem przedsiębiorstwa. Ponieważ inwestycje Anioła narażone są na ekstremalne ryzyko i wymagają bardzo wysokich stóp zwrotu. Profesjonalni Aniołowie Biznesu wyszukują tylko potencjalnych klientów, których pomysł ma największe szanse na powodzenie i w tę ideę inwestują – minimalizują wówczas ryzyko porażki. Zatem to właśnie pomysłodawca jest niejako decydentem w tej sprawie, gdyż jeśli jego pomysł okaże się trafny, a biznesplan profesjonalnie napisany, znalezienie Anioła Biznesu powinno być o wiele łatwiejsze. […]