Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

Przy staraniu się o dotację warto zwrócić uwagę na poniższe wskaźniki informujące o tym jakie osoby będą miały większe szanse na otrzymanie dotacji tj.:

  • 10 osób do 25 roku życia, w tym 2 kobiety,
  • osoby do 25 roku życia, w tym 1 kobieta, które pozostają w rejestrze osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy maksymalnie 4 miesiące od dnia ostatniej rejestracji,
  • 20 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 4 kobiety,
  • 3 osoby powyżej 50 roku życia,
  • 5 osób do 25 roku życia zamieszkujących obszary wiejskie, w tym 1 kobieta,
  • 50 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 13 kobiet,
  • 50 osób z terenów wiejskich, w tym 13 kobiet.

Chcesz pozyskać dotację na otworzenie firmy? Skontaktuj się z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *