Jak wybrać pomysł na założenie firmy?

Więc… Zdecydowałeś się założyć własną firmę. Być może masz świetny pomysł i starasz się określić czy jest on zyskowny. Może jesteś bez pracy, albo jesteś po prostu zmęczony zajęciem, które wykonujesz teraz i szukasz alternatywy.

Niezależnie od okoliczności, które sprawiły, że znajdujesz się w tym punkcie, pierwszym pytaniem, jakie powinieneś sobie zadać brzmi: „Czy posiadanie firmy jest dobre dla mnie?” Czy jesteś materiałem na przedsiębiorcę? Nie każdy jest. Nagroda jest wielka, jednak ryzyko również. Posiadanie własnej firmy zmieni Twój sposób życia w sposób, do którego być może nie jesteś przygotowany.

Jeśli jednak zdecydowałeś się podążać drogą przedsiębiorcy, następnym pytaniem, które sobie zadaj brzmi: „Jaką firmę chcę założyć?” Jest tysiące możliwości. Niektóre wymagają dużych nakładów na badania i rozwój, są również takie, które możesz zacząć realizować bez dużych nakładów. Z praktycznie niewyczerpaną liczbą wyborów, jaką decyzję podejmiesz? […]

Wstęp biznesplanu i list intencyjny

Zarówno wstęp jak i list intencyjny biznesplanu są częściami istotnymi z punktu widzenia jego adresata, jednakże często pomijanymi czy to z powodu zapomnienia czy przeświadczenia o ich nieistotności. Części te mogą być względem siebie komplementarne (uzupełniać się wzajemnie) lub substytucyjne (jedna może zastąpić drugą) ‑ elementy listu intencyjnego mogą zostać zamieszczone we wstępie lub też wstęp może zawierać się w liście intencyjnym. Czasami również pewne informacje mogą ulec duplikacji w wypadku gdy biznesplan zawiera zarówno wstęp jak i list intencyjny, przy czym nie musi być to błędem (przykładem może tu być podwójne zamieszczenie informacji o pozostawaniu przez nadawcę w gotowości do kontaktu oraz chęci do wyjaśnienia pewnych mogących się pojawić ze strony adresata wątpliwości i ewentualnej gotowości do negocjacji pewnych szczegółowych zagadnień tyczących się inwestycji zawartych w biznesplanie). Niniejsze opracowanie opisuje zarówno aspekty związane z tworzeniem wstępu, jak i listu intencyjnego. […]

PUP w Łodzi uruchomił dotacje dla bezrobotnych na otworzenie działalności gospodarczej

Od 27 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi rozpoczyna wydawanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej można składać od 3 lutego 2014 roku. Pieniądze otrzymają tylko osoby, które będą miały doskonale przygotowane dokumenty i będą w stanie odpowiednio przedstawić swój pomysł na biznes. […]

Jak wygląda realizacja Narodowej Strategii Spójności 2007-2013?

Dotacje unijne są dostępne. Wystarczy tylko po nie sięgnąć. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 19 stycznia 2014 r. złożono 288,2 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 588,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 94 474 umowy o dofinansowanie na kwotę 391,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 270 mld zł, co stanowi 96,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.*

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 256,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 181,7 mld zł. […]

Najczęściej zadawane pytania na temat projektu „Moja własna firma” wraz z odpowiedziami

Zdając sobie sprawę z tego, że mogło pojawić się wśród osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na otworzenie działalności gospodarczej w ramach projektu Moja własna firma prezentujemy zestawienie najpopularniejszych pytań wraz z odpowiedziami. Mamy nadzieję, że pomogą wam one w podjęciu decyzji o staraniu się o dotację. Zleć to naszej firmie, a zajmiemy się tym szybko i profesjonalnie. Zachęcamy do kontaktu.

Projekt Moja własna firma dotyczy Warszawy i okolicznych powiatów. W całej Polsce jednak ruszają lub już ruszyły inne projekty, którymi warto się zainteresować jeśli poważnie myślisz o otworzeniu własnej firmy. Są one ciekawą alternatywą do środków, które możesz pozyskać z urzędów pracy czy banków.

Czy osoba pracująca, która weźmie udział w projekcie i założy własną działalność gospodarczą musi z dotychczasowej pracy zrezygnować?

Osoba, która zarejestruje własną działalność gospodarczą nie ma obowiązku rezygnacji z dotychczasowej pracy. […]

Lubelszczyzna i szybki internet dzięki środkom unijnym

Sieć szerokopasmowa w województwie lubelskim to nie tylko szansa na rozwój techniczny regionu, to również impuls do wzrostu społeczno-gospodarczego w całej Polsce Wschodniej –powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji prasowej, która 21 stycznia 2011 r. odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Konferencja towarzyszyła uroczystości podpisania umowy między marszałkiem województwa lubelskiego Krzysztofem Hetmanem a prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożeną Lublińską-Kasprzak w ramach projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”.

Budżet projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie” wynosi ponad 388,8 mln zł. Łączna kwota dofinansowania projektu to 303,8 mln zł, natomiast wkład własny samorządu – 16 mln zł.

Ze środków tych zostanie sfinansowana budowa internetowej szkieletowej sieci szerokopasmowej, która umożliwi lokalnym operatorom telekomunikacyjnym oferowanie usług szerokopasmowych w ich regionach. Pozwoli to na przyspieszenie tempa rozwoju województwa lubelskiego, poprzez zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. […]