Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszenie trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w ramach realizowanego projektu „Kreuj rzeczywistość – Zainwestuj w siebie” finansowanego z pieniędzy unijnych.

Maksymalna kwota dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej wynosi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie 18 000 zł.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym, dlatego im wcześniej osoby zainteresowanie otworzeniem własnej działalności gospodarczej z pomocą środków unijnych złożą odpowiednie dokumenty, tym będą miały większe szanse na otrzymanie potrzebnych im pieniędzy, zanim się wyczerpią. […]

Dotacje na otworzenie firmy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdańsku trwa nabór wniosków o dotacje na założenie własnej firmy. O jednorazowe środki mogą ubiegać się wszystkie osoby bezrobotne, preferowane będą jednak osoby do 25 roku życia, osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, osoby powyżej 50 roku życia, oraz bezrobotni pracownicy systemu oświaty. Nie zamyka to jednak drogi pozostałym osobom, które dzięki odpowiednio przygotowanym dokumentom również mogą otrzymać pieniądze na własną, wymarzoną firmę.

Maksymalna kwota dotacji na otworzenie firmy została ustalona na kwotę 18 000 zł. Środki finansowe na otwarcie firmy zostaną udzielone 60 osobom. Dwa najbliższe terminy naboru dokumentów to: […]

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w związku z realizacją projektu systemowego „Uwierz w siebie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Podziałanie 6.1.3. zaprasza wszystkie osoby bezrobotne do uczestnictwa w projekcie. W jego ramach będą oni mogli starać się o otrzymanie środków na otwarcie działalności gospodarczej w kwocie 21 000 Read more about Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku[…]

Uzyskaj pieniądze na otworzenie firmy w Przyworsku

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku kontynuuje realizację projektu systemowego współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „WIĘCEJ SZANS W POWIECIE PRZEWORSKIM” z Priorytetu VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z zasadami naboru projektów systemowych

Zgodnie z celem nadrzędnym Poddziałania 6.1.3 projekt wpływa na podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku, ponieważ dzięki realizacji projektu co najmniej 900 uczestników projektu zwiększy swoje szanse na pracę. […]

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu i dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Osoby bezrobotne we Wrocławiu mogą starać się o dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W pierwszej kolejności Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu będzie rozpatrywać wnioski osób powyżej 50-go roku życia, niepełnosprawnych oraz osób z kategorii NEET stanowiących grupę osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którzy wymagają wsparcia w procesie aktywizacji. Wszystkie to osoby muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu. […]

Chcesz otworzyć własny biznes? – musisz się spieszyć.

Zainteresowanie dotacjami na otwarcie własnego biznesu, jeszcze nigdy nie było tak duże jak w tym roku. Najczęściej swoją firmę chcą założyć bezrobotni, dla których jest to często jedyne wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Dzięki wsparciu finansowemu jest to łatwiejsze, jednak trzeba się spieszyć – pieniądze na dotację bowiem szybko się kończą. Zainteresowanie 19 tysiącami złotych Read more about Chcesz otworzyć własny biznes? – musisz się spieszyć.[…]

Unijne dotacje dla nowych firm w małopolsce – zostały przyznane.

PRZYZNANO UNIJNE DOTACJE DLA NOWYCH FIRM W MAŁOPOLSCE. Dwanaście najlepszych biznesplanów, zgłoszonych do konkursu, realizowanego przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) oraz Wszechnicę UJ, w ramach I edycji projektu Szkoła Przedsiębiorczości UJ – Innowacje i biznes zostało nagrodzonych dotacjami finansowymi wynoszącymi nawet 40 000 zł. Wybór był niezwykle trudny. Wstępna, merytoryczna ocena zgłoszonych Read more about Unijne dotacje dla nowych firm w małopolsce – zostały przyznane.[…]