Dotacja na otworzenie własnej firmy – Urząd Pracy Warszawa

Poszukujesz środków na podjęcie działalności gospodarczej w Warszawie?

W Urzędzie Pracy m.st. Warszawy już wkrótce będzie można składać dokumenty. Chcesz otrzymać dotację na otworzenie własnej firmy? Skontaktuj się z nami.

W 2014 roku Urząd Pracy m. st. Warszawy będzie przyznawał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizując projekt systemowy „Rynek pracy czeka” w ramach projektu systemowego „Rynek pracy czeka” osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy. […]

Jak stracić dotację z PUP przez GPS?

Pozyskanie pieniędzy na otarcie własnego biznesu ze środków powiatowego urzędu pracy jest czasami niczym w porównaniu z proceduralną męką jaką serwują bezrobotnym fundusze unijne. Mimo tego wnioskodawcy popełniają masę błędów, które mogą spowodować odrzucenie ich wniosków. Jakie to błędy? O to zapytaliśmy jednego z urzędników analizujących wnioski w dużym mieście wojewódzkim.

– Najwięcej kłopotów jest z biznesplanem. Jest to o tyle dziwne, że przecież każdy bezrobotny zakwalifikowany do programu musi obowiązkowo przejść szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Zwykle dopiero po nim bierze się za pisanie biznesplanu, a na szkoleniu dowiedział się, jak to zrobić. Te błędy nie są jednak na tyle duże, żeby wykluczyć kogoś z udziału w programie i nie przyznać mu wsparcia. Wszystko wyjaśniamy na tzw. negocjacjach. Staramy się tam określić, czy na przykład kwoty zakupów wpisane do biznesplanu są odpowiednie do założonych celów – twierdzi urzędnik. – Prawda jest bowiem taka, że dla wielu osób te prawie 18 tysięcy złotych o wiele za mało do dobrego, szybkiego rozkręcenia biznesu. Pod drugiej stronie, a tych osób jest mniej więcej tyle samo, są tacy, którzy ze względu na charakter planowanej działalności nie potrzebują aż 18 tysięcy złotych dotacji. Tym pierwszym nie możemy dać więcej, ale tym drugim możemy zabrać część funduszy i to robimy. Bardzo uważamy na to, co w wydatkach zapisują nam bezrobotni. Każda próba „podbicia” stawki, a powiedzmy sobie szczerze, każdy bezrobotny wpisuje swoje potrzeby na przysłowiowego „maksa”, kończy się obcięciem dotacji. Wolimy nieco przyciąć dotacje czterem osobom, dzięki czemu wystarczy również dla piątej potrzebującej wsparcia, niż puścić wnioski, których założenia finansowe są zanadto rozbuchane – uważa urzędnik. […]

Zimą trudniej o dotację z urzędu pracy?

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dziennik ustaw z 2008 roku Nr 69, pozycja 415 z późniejszymi zmianami) przewiduje między innymi możliwość przyznawania przez starostę bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż sześciokrotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Warunki i tryb udzielania tych środków określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17 kwietnia 2009 roku w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw Nr 62, pozycja 415).

W 2008 roku na finansowanie podjęcia działalności gospodarczej urzędy pracy wydatkowały kwotę w wysokości 669,0 miliona złotych, w ramach której zaktywizowano 52, 034 bezrobotnych. Natomiast w okresie od stycznia do maja 2009 roku sfinansowano podjęcie działalności gospodarczej 17,842 osobom bezrobotnym na kwotę 300 milionów złotych. […]

Chcesz otworzyć własny biznes? – musisz się spieszyć.

Zainteresowanie dotacjami na otwarcie własnego biznesu, jeszcze nigdy nie było tak duże jak w tym roku. Najczęściej swoją firmę chcą założyć bezrobotni, dla których jest to często jedyne wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Dzięki wsparciu finansowemu jest to łatwiejsze, jednak trzeba się spieszyć – pieniądze na dotację bowiem szybko się kończą. Zainteresowanie 19 tysiącami złotych Read more about Chcesz otworzyć własny biznes? – musisz się spieszyć.[…]

Czy jeśli bezrobotny prowadził kiedyś działalność gospodarczą to ma szanse na otrzymanie dotacji na otwarcie nowej firmy?

Prowadzenie firmy w przeszłości może być elementem przemawiającym na nasza korzyść w momencie, kiedy staramy się o dotację z Urzędu Pracy. W zależności od miasta, w jakim znajduje się nasz Urząd Pracy, różne są regulacje dotyczące tego, ile czasu musi minąć od zamknięcia poprzedniej działalności gospodarczej osoby składającej wniosek – dotacja, bowiem nie zostanie przyznana osobie, która nadal prowadzi działalność gospodarczą, a większości przypadków również takiej, która zamknęła działalność gospodarczą mniej niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku. […]