PO IG Działanie 6.1: Etap pierwszy – nadzieja, etap drugi – rozczarowanie?

Firmy zgłaszając swój akces do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  Działanie 6.1 „Paszport do eksportu” poniosły spore wydatki na przygotowanie się do programu, złożenie wniosków i ich wdrażanie. Tymczasem wiele z nich nie wie jeszcze, czy w ogóle zobaczy unijne pieniądze. Szefowie przedsiębiorstw i menadżerowie twierdzą często, że gdyby wiedzieli, że tak będzie wyglądać procedura pozyskania środków na wsparcie eksportu – długi czas oczekiwania, z wszelkimi biurokratycznymi szykanami i w sposób nie do końca przewidywalny, pewnie nie braliby udziału w tym konkursie. Swojej szansy szukaliby w Regionalnych Programach Operacyjnych. Albo wstrzymaliby się z eksportem swoich usług i produktów do czasu, kiedy koniunktura na rynkach byłaby lepsza, a dostęp do pieniędzy i funduszy prostszy.

Przykładem takiej firmy jest znany w Polsce, warszawski Leader Business Institute. Prowadzi ją Anna Cywińska MBA, ACC, która jest akredytowanym coachem ICF. Zajmuje się coachingiem menadżerskim i biznesowym. Jej firma, Leader Business Institute, wzięła odważnie udział w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”. Czy wzięłaby udział jeszcze raz, gdy jej właścicielka jest bogatsza o doświadczenia związane z pozyskiwaniem funduszy europejskich tą drogą? Odpowiedź nie jest oczywista, ale…chyba nie. […]

Paszport do eksportu – trudna „zabawa” dla początkujących

Skomplikowana i przewlekła procedura odstrasza firmy zainteresowane zdobyciem zagranicznych kontraktów. Z jednej strony narzekania przedsiębiorców, z drugiej zapewnienia urzędników, że wszystko jest w porządku. Tak streścić można głosy w dyskusji na temat PO IG 6.1 Paszport do eksportu.

„Paszport do eksportu” miał być sztandarową inicjatywą wspierającą polskie firmy eksportowe. Pozostał taką tylko na papierze – twierdzą biznesmeni. Dlaczego? Ponieważ pierwsze ograniczenie w dostępnie do środków uderzyło w firmy już obecne na zagranicznych rynkach, oczekujące wsparcia w zakorzenieniu się na nich i umocnieniu swojej pozycji. […]

Brać dotacje, gdy eksport się nie opłaca?

O pieniądze z PO IG Działanie 6.1 Paszport do eksportu starać się mogą średnie i małe firmy prowadzące swoją działalność na terenie Polski i w naszym kraju mające swoją siedzibę. Przy czym działalność ta nie może odbywać się w sektorze łowiectwa, leśnictwa, rybołówstwa i górnictwa. To, co różni działanie „Paszport do eksportu” od większości działań w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to dwuetapowość finansowania. Najpierw przedsiębiorstwo przystępuje do etapu pierwszego. Tutaj może otrzymać maksimum 10 tysięcy złotych na przygotowanie swoich planów rozwoju eksportu. Pieniądze te musi wydać na usługi specjalistyczne, w tym doradcze, które pomogą określić silne i słabe eksportowe strony firmy, przeanalizują konkurencję w branży oraz akty prawne i zasady działań na rynkach na których firma zamierza prowadzić swoją ekspansję.

Dopiero gdy przedsiębiorca zakwalifikuje się do tego etapu i go zakończy, może (ale nie jest do tego zobligowany) przejść do etapu drugiego, w którym czeka większe wsparcie i jak zwykle – zwiększona biurokracja. Drugi etap to nic innego, jak wdrożenie planu przygotowanego w etapie pierwszym. Przedsiębiorstwo ma na to dwa lata. Otrzymać może nawet 200 tysięcy złotych (ale udział środków własnych wynieść musi przynajmniej pięćdziesiąt procent). […]

Rozmowa o Biznesie :: Jolanta Lange :: Pozyskiwanie środków z funduszy europejskich

Dzisiaj w Rozmowach o Biznesie naszym rozmówcą jest Pani dr Jolanta Lange – pracownik naukowy, certyfikowany  manager i pełnomocnik funduszy unijnych. Pani dr Jolanta Lange prowadzi w Biznesplany.Biz szkolenie Jak pozyskiwać środki z funduszy europejskich.

Mateusz Orłowski: W jaki sposób przeprowadzana jest wypłata dotacji?

dr Jolanta Lange: Wypłata dotacji przebiega zgodnie z podpisaną umową oraz decyzjami instytucji zarządzającej. Na specjalnie założone konto zaliczkowe lub po realizacji całości projektu. […]

Jak to się robi, czyli jak zdobyć dotację z PO KL Działanie 6.2 na Podlasiu?

Dobre wiadomości dla osób chcących założyć własną firmę z pomocą unijnych środków dochodzą z Podlasia. Choć nie są znane jeszcze dokładne terminy rozpoczęcia konkursów, to zakończono już wyłanianie firm szkoleniowych, które będą zajmowały się przyjmowaniem wniosków na terenie całego województwa.
O szczegółach informuje urzędnik z Punktu Informacyjnego PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W obecnym okresie programowania (lata 2007-2013) osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą  będą mogły ubiegać się o dotację w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Program ten przewiduje taką pomoc w Działaniu 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Postępowanie w przypadku tego Działania wygląda następująco: […]

Jak w praktyce wygląda przyznawanie dotacji?

Niestety, ale nawet osoby całym sercem wspierające ideę dotowania przyznają, że praktyka potrafi być biegunowo odległa od teorii. Teoria jest mniej więcej taka:

Dotacje na małe projekty są przydzielane głównie bezrobotnym oraz osobom zagrożonym bezrobociem (absolwenci, drobni rolnicy). Celem ich jest pomoc tym osobom (w zasadzie można powiedzieć, że państwa oraz Wspólnota Europejska nie chcą być obciążone na przykład kosztami wypłacania zasiłków dla bezrobotnych) oraz, w dłuższym horyzoncie czasowym, rozwój zarówno tych osób, jak i tak zwanej społeczności lokalnej. To z kolei ma się składać na silniejsze gospodarki, niższe ceny i wyższe uzyskiwane przez kraje oraz Unię Europejską jako całość wartości produktów krajowych brutto. Podstawą do subsydiowania danego przedsięwzięcia ma być jego zgodność z priorytetami państwa. W wypadku Rzeczypospolitej Polskiej część priorytetów jest prezentowana poniżej: […]

Wyścig po dotację o dotację z urzędu pracy, wyścig po punkty

W momencie, kiedy osób składających wniosek o przyznanie dotacji z powiatowego urzędu pracy na założenie własnej działalności jest zdecydowanie więcej niż środków, które Urzędy Pracy mają do dyspozycji, warto wiedzieć, co decyduje o tym, kto otrzyma wsparcie. Czasy, kiedy właściwie każdy wniosek zyskiwał – przynajmniej formalna – aprobatę urzędników, dawno już minęły. Teraz, aby dostać pieniądze z urzędu nie tylko trzeba wypełnić liczne formalności, ale nadać wnioskowi taki charakter, by w swoistym konkursie wniosków znalazł się na wysokich, punktowanych miejscach „nagradzanych” dotacją. zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne.

Najważniejsza, często przesądzająca o sukcesie lub klęsce wniosku jest analiza ekonomiczna Tu maksimum jakie można zdobyć to aż 16 punktów. Można też oczywiście „zdobyć” zero i myśleć o innej formie zatrudnienia – bo firmy z pomocą PUP nie założymy. […]