Zalety i wady kredytu konsorcjalnego

Do pozytywnych aspektów pozyskania finansowania zewnętrznego w formie kredytu konsorcjalnego przedsiębiorstwo zaliczyć może sposobność otrzymania środków w wysokości przekraczającej wielkość zdefiniowaną zapisami ustawy Prawo bankowe (dla pojedynczego kapitałobiorcy), ponadto dostępne dla klienta w ramach umowy kredytowej profesjonalne doradztwo finansowe, prowadzenie całości procesu negocjacji (zazwyczaj) z desygnowanym podmiotem, jak również finalizacja i podpisanie umowy z jednym partnerem oraz istnienie na czele konsorcjum instytucji banku wiodącego, co stanowi rozwiązanie ograniczające uciążliwość postępowań kontrolnych, prowadzonych przez banki w toku realizacji przedsięwzięcia przez firmę. Taka forma finansowania oznacza także zredukowanie liczby procedur i skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie kredytu w stosunku do sytuacji, kiedy klient aplikuje jednocześnie do kilku banków. Poza tym kredyty konsorcjalne, przede wszystkim poprzez zapewnienie długiego okresu kredytowania, dają możliwość sfinansowania przedsięwzięć najbardziej ryzykownych oraz długofalowo wzmacniających konkurencyjność firmy. […]