Plan marketingowy

Korzyści dla uczestników: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jaką rolę gra plan marketingowy w codziennej działalności firmy. Poznają metody zdobywania danych wyjściowych oraz ich przetwarzania. Dowiedzą się jak skonstruować plan marketingowy, właściwie przedstawić go władzom i pracownikom firmy oraz jak wykorzystać jego atuty w długofalowym zarządzaniu firmą. Będą potrafili uczynić z planu marketingowego poręczne narzędzie Read more about Plan marketingowy[…]

Rozmowa o Biznesie :: Aldona Kucner :: Plan marketingowy

Pani Aldona Kucner jest kolejnym gościem Rozmów o Biznesie, który prowadzi szkolenie związane właśnie z tematem dzisiejszej rozmowy – Plan marketingowy. Pani Aldona posiada szeroką, trzynastoletnią praktykę w marketingu, min. w agencji reklamowej, agencji mailingowej oraz w działach marketingu wielu przedsiębiorstw typu Business to Business.

Mateusz Orłowski: Zacznijmy od tego, czym jest plan marketingowy?

Aldona Kucner: Plan marketingowy, gdyby chcieć ująć go w jednym zdaniu, to zbiór zadań marketingowych na kolejny rok (lub lata) działalności firmy – z harmonogramem, podziałem na role i przypisanymi wydatkami.

Mateusz Orłowski: Do czego można wykorzystać ten dokument?

Aldona Kucner: Plan marketingowy stanowi podstawę do codziennych, taktycznych działań marketingowych firmy – od wydruku wizytówek po udział w prestiżowych targach.

Mateusz Orłowski: Co jest podstawą, do stworzenia dobrego planu marketingowego? […]

Plan marketingowy

Korzyści dla uczestników: Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jaką rolę gra plan marketingowy w codziennej działalności firmy. Poznają metody zdobywania danych wyjściowych oraz ich przetwarzania. Dowiedzą się jak skonstruować plan marketingowy, właściwie przedstawić go władzom i pracownikom firmy oraz jak wykorzystać jego atuty w długofalowym zarządzaniu firmą. Będą potrafili uczynić z planu marketingowego poręczne narzędzie Read more about Plan marketingowy[…]

Błędy przedsiębiorców: #19 Brak planu marketingowego

Ostatnio na jednym z forów internetowych spotkałem się z opinią, że planowanie marketingowe jest tylko dla wybranych i mogą „TO” robić tylko duże firmy. Nic bardziej mylnego.

Planowanie powinno być obecne w każdej firmie, która chce się rozwijać, zdobywać nowych klientów oraz poszerzać swoje rynki. Jest wręcz obowiązkowe w każdym przedsiębiorstwie, które poważnie myśli o własnej działalności, a nie podejmuje tylko doraźnych działań nie przekładających się na realne zyski.

Planowanie przypomina matematyczne równanie. Jednak, żeby odkryć niewiadome, czyli potrzeby osób zainteresowanych naszą ofertą, nie dokonuje się działań na liczbach, tylko przeprowadza badania naszych obecnych i potencjalnych klientów. […]

Interpretacja marketingu.

Nie jest możliwe poprawne planowanie marketingowe bez wiedzy, czym, tak właściwe jest marketing oraz jego narzędzia. Dlatego na początku przejdziemy przez wyjaśnienie istoty marketingu oraz pokazanie jak przedstawia się wiedza o narzędziach marketingu.

Spróbujmy zdefiniować, czym tak właściwie jest marketing. Na początku należy zauważyć, że w praktyce słowo marketing nie zawsze jest prawidłowo używane. Nieporozumienia wynikają z braku jednoznacznego odpowiednika w języku polskim. Nic, więc dziwnego, że wiele osób podkłada pod nie różne, nie zawsze pozytywne treści. I tak marketing kojarzy się z ekscytującą karierą, innym z cynicznym wykorzystaniem konsumentów za pomocą różnych form perswazji. Niektóre działania marketingowe, takie jak: sprzedaż czy reklama, są najbardziej widocznymi i najmniej tajemniczymi elementami wydatków firmy. Stąd dla wielu stanowią istotę marketingu. Najczęściej marketing utożsamiany jest z promocją, a właściwie jednym z jej instrumentów – reklamą. Dla wielu dyrektorów przedsiębiorstwa fakt reklamowania się jest równoznaczny z marketingiem. Tymczasem reklama jest tylko jednym i to wcale nie najważniejszym instrumentem promocji. Kolejne nieporozumienie to mylenie sprzedaży z marketingiem. Jest to identyczny błąd jak poprzednio.

Marketing jest filozofią biznesu, obejmującą o wiele więcej czynności niż tylko sprzedaż i reklamę; nie zawsze jest ekscytujący, jednak jego zdaniem nie jest wmawianie konsumentom produktów lub usług, których nie chcą. […]

Czym jest marketing, promocja i reklama?

Do przygotowania poniższego wpisu skłoniło mnie często występujący brak rozróżnienia między marketingiem, promocją i reklamą. Niestety dla bardzo wielu przedsiębiorców są to pojęcia oznaczające to samo. A tak nie jest. Każde z nich oznacza, coś innego. Warto znać różnicę. Ta wiedza przyda się szczególnie podczas przygotowania biznesplanu dla własnego przedsiębiorstwa.

Czym jest marketing?

Słowo „marketing” pochodzi z j. Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej dziedziny, definiuje marketing jako: „proces planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług, w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne.” Definicja ta podkreśla wagę korzystnych transakcji wymiennych, które zaspokajają cele zarówno kupujących, jak i sprzedających idee, produkty i usługi – niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze osoby, czy też o organizacje. Innymi słowy – marketing to dostarczanie właściwego produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie. […]

O czym warto pamiętać tworząc plan marketingowy?

Powinieneś zwrócić uwagę na kilka rzeczy tworząc plan marketingowy:

Mniej znaczy więcej.

Większość marketerów i właścicieli firm popełnia błąd bycia zbyt ambitnym w ich działaniach marketingowych. Rezultatem jest zaplanowanie i realizacja zbyt dużej liczby działań które nigdy nie są robione ciągle i dobrze. Z prostego powodu: Brakuje na nie czasu. Mniej działań oznacza większe efekty.

Lepsze efekty osiągniesz, gdy skupisz się na kliku wybranych działaniach marketingowych i będzie je realizował częściej i lepiej. […]