PUP w Łodzi uruchomił dotacje dla bezrobotnych na otworzenie działalności gospodarczej

Od 27 stycznia Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi rozpoczyna wydawanie wniosków o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski o dofinansowanie w formie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej można składać od 3 lutego 2014 roku. Pieniądze otrzymają tylko osoby, które będą miały doskonale przygotowane dokumenty i będą w stanie odpowiednio przedstawić swój pomysł na biznes. […]

Koszty związane z założeniem własnej działalności gospodarczej

Założenie własnej działalności gospodarczej to nie tylko spora ilość formalności, jakie stoją przed przyszłym właścicielem danego przedsiębiorstwa, ale również konieczność poniesienia związanych z założeniem wspomnianej firmy, kosztów.

Przed jakimi kosztami stanie przyszły przedsiębiorca?

Otóż pierwszą z szeregu opłat, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć na drodze do założenia własnej działalności gospodarczej jest opłata z tytułu zgłoszenia o dokonaniu wpisu do tzw. ewidencji działalności gospodarczej. Wspomniane zgłoszenie podlega opłacie w wysokości 100zł, natomiast w przypadku zmiany już zgłoszonego wpisu jest to koszt w wysokości 50zł. Choć Rada Gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat, częstokroć po dokonaniu wpisu należy dodatkowo uiścić opłatę skarbową w wysokości 11zł pobieraną tytułem wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. […]