Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku w związku z realizacją projektu systemowego „Uwierz w siebie”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Podziałanie 6.1.3. zaprasza wszystkie osoby bezrobotne do uczestnictwa w projekcie. W jego ramach będą oni mogli starać się o otrzymanie środków na otwarcie działalności gospodarczej w kwocie 21 000 Read more about Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku[…]

Innowacje i nowatorstwo w unijnych biznesplanach

Województwo kujawsko-pomorskie już szykuje się do przyszłorocznych konkursów z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jeszcze w tym roku ruszy konkurs dla instytucji wdrażających, które będą dysponować środkami dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Dotychczas rolę taką pełniło pięć organizacji – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Ta czwórka operatorów działała na terenie całego województwa, Towarzystwo Rozwoju Ziemi Świeckiej oferowało wsparcie jedynie mieszkańcom tego regionu. Wszystkie te organizacje w tym roku wsparły pieniędzmi ponad 800 przedsiębiorców. Co ciekawe, niezwykle rzadko zdarzało się (a przecież to właśnie jest magnesem dla wielu przyszłych beneficjentów), że wypłacano maksymalną dopuszczalną kwotę wsparcia – 40 tysięcy złotych. Przeciętnie było to około 30 tysięcy złotych. Jak się dowiedzieliśmy, nie wynikało to z chęci oszczędzania i przekazania pieniędzy większej liczbie podmiotów, a pewnych samoograniczeń, które nakładali na siebie sami wnioskodawcy.

Firmy, które powstały dzięki funduszom unijnym, są o wiele lepiej „prześwietlane” i monitorowane niż te, które zakładane są z pomocą funduszy z powiatowych urzędów pracy. Mają też, choć na podsumowania jeszcze zbyt wcześnie, program funkcjonuje bowiem od roku, większe szanse na utrzymanie się na rynku. […]